Study plan – FEI / B2648 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2019/2020Study programmeB2648 - Designing of Electric Devices
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study -
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Projektování elektrických zařízení (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 420-2016/02 TOI Circuit Theory I 1 CrEx 8 H/S+6 H/S 8 Czech
PSP selection 450-2052/01 EVP Effective Computers Usage 1 GC 0+12 H/S 4 Czech
PSP selection 712-0124/02 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 470-2102/01 MA 1 Mathematical Analysis I 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 470-2101/01 ZMA Principles of Mathematics 1 Cr 0 H/S+8 H/S 2 Czech
PSP selection 480-2400/01 ZF Principles of Physics 1 GC 0 H/S+14 H/S 2 Czech
PSP selection 420-2004/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 6 H/S+0 H/S 1 Czech
PSP selection 410-2101/01 TD Technical Documentation 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 420-2017/01 TOII Circuit Theory II 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2018/01 EM Electrical Measurements 1 CrEx 0+18 H/S 6 Czech
PSP selection 410-2102/02 EEN Electrical Power Engineering 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 637-0079/05 ETM Electrotechnical Materials 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 712-0125/02 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology 1 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 470-2201/01 LA1 Linear Algebra 1 CrEx 8 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 480-2410/01 FYI Physics I 1 CrEx 0+18 H/S 5 Czech
PSP selection 410-2206/01 EP I Electrical Apparatuses I 2 CrEx 13 H/S+13 H/S 6 Czech
PSP selection 430-2201/01 EL Electronics 2 CrEx 3 H/S+18 H/S 6 Czech
PSP selection 470-2103/01 MA2 Mathematical Analysis II 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 410-2204/01 VUEE Power Energy Generation and Utilization 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2009/01 SaS Signals and Systems 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology 2 Cr 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 420-2010/01 ZEP Basic Electrotechnical Regulations 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 420-2025/01 PEZ I Design of Electrical Equipment I 2 CrEx 7 H/S+7 H/S 6 Czech
PSP selection 430-2203/01 ČMT1 Digital and Microprocessor Technique I 2 CrEx 3 H/S+18 H/S 6 Czech
PSP selection 410-2205/01 TVN High Voltage Technology 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 420-2020/01 PEO Laboratory Practics from Electronics 2 GC 0+16 H/S 4 Czech
PSP selection 420-2026/01 PEZ II Design of Electrical Equipment II 3 CrEx 7 H/S+7 H/S 6 Czech
PSP selection 420-2012/01 MS EZ Modelling and Simulation of Electric Apparatus 3 CrEx 8 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 430-2302/01 VPS1 Power Semiconductor Systems I 3 CrEx 3 H/S+22 H/S 8 Czech
PSP selection 450-2025/01 PAVŘS Programmable Controllers and HMI/SCADA Systems 3 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 430-2309/02 EP Electrical Drives 3 CrEx 3 H/S+22 H/S 8 Czech
PSP selection 410-2207/01 ES I Electrical Machines I 3 CrEx 12 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 420-2011/01 EK Electromagnetic Compatibility of Power Systems 3 CrEx 12 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2026/01 PMR Projection of Measuring and Control 3 GC 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 420-2009/01 TVB Technical Equipment of Buildings 3 CrEx 12 H/S+6 H/S 8 Czech
PSP selection 420-2005/01 ISvE Information Systems in Heavy-Current Electrical Engineering 4 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 420-2003/01 OVS Organization of Public Administration 4 CrEx 17 H/S+0 H/S 5 Czech
PSP selection 420-2013/01 PsP CAE Projecting with CAE 4 CrEx 12 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 420-2001/01 SP Semestral Project 4 GC 0+4 H/S 6 Czech
PSP selection 420-2008/01 STB System Technology of Buildings 4 CrEx 8 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 420-2002/01 BS Bachelor Seminary 4 Cr 0+12 H/S 16 Czech

1. ročník
• Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
• • Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Úroveň jazyka (a - začátečníci, b – pokročilí). Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.
• Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd.
• Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku. Studenti v opakovaném 1. ročníku musí splnit všechny předměty zimního semestru zapsané do 1. ročníku, aby mohli pokračovat v LS.
• Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů.
• Předmět Základy matematiky si studenti kombinované formy studia zapisují povinně..
• Další informace jsou dostupné na www.fei.vsb.cz v sekci Studium a výuka .

2. ročník
• Během prvního a druhého ročníku je nutno vykonat dva společenskovědní předměty.
• Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Volte správnou úroveň (a - začátečníci, b – pokročilí).
• Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
• Studenti si zapisují ve 2., 3. a 4. ročníku všechny povinné a povinně volitelné předměty.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Oborovou katedrou je Katedra elektrotechniky.

3. ročník
• Pro postup do 4. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 2. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 3. ročníku.

4. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Možnosti absolvování předmětů 420-2001/01 Semestrální projekt a 420-2002/01 Bakalářský seminář může probíhat:
o Zpracování tématu z katedry
o Zpracování tématu z firmy
• K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 240 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.
• Předměty státní závěrečné zkoušky:
o Elektrotechnika
o Projektování v elektrotechnice, informační a správní systémy

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Cizí jazyk pro IKT,ET,PEZ - zimní (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0122/02 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0126/02 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0123/02 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0127/02 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+8 H/S 2 Czech

V - Projektování elektrických zařízení (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/02 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0121/02 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 470-2502/01 NMM Numerical Methods with Matlab 2 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0324/04 ZE Principles of Economics 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2003/01 SaM Sensors and Measurement 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2019/01 KYB Cybernetics 2 CrEx 2 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 430-8731/01 AE1 Automotive Electronics I 3 CrEx 3 H/S+22 H/S 6 Czech
PSP selection 410-2302/01 DEZ Diagnostics of Electrical Equipment 3 CrEx 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 639-2014/01 MK Quality Management 3 CrEx 12 H/S+0 H/S 4 Czech
PSP selection 450-2028/01 VI1 Virtual Instrumentation I 3 CrEx 0 H/S+12 H/S 6 Czech
PSP selection 450-2037/01 AŘSPA Application of Control Systems with Programmable Controllers 3 GC 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 410-2203/01 PREL Designing in Electrical Engineering 3 CrEx 6 H/S+7 H/S 4 Czech
PSP selection 205-0202/06 SPP Systems of CAD 3 GC 0 H/S+8 H/S 2 Czech
PSP selection 420-2021/01 OSJP Lighting Systems and Their Designing 4 GC 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 222-0206/01 PPvV Legal Regulations in Building Industry 4 Cr 12 W/S+0 2 Czech
PSP selection 420-2006/01 BTS Safety Technology of Machines 4 CrEx 12 H/S+8 H/S 6 Czech
PSP selection 420-2007/01 PRE Prevention of Electric Devices CrEx 14 H/S+6 H/S 6 Czech