Studijní plán – FEI / B2647 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programB2647 - Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor -
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 1.ročník - IKT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2001/02 ALG I Algoritmy I 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0124/02 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-2110/01 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 15 h/s+15 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 440-2103/03 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 2 h/s+24 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-2104/01 ZDS Základy digitálních systémů 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 440-2101/01 ZEL Základy elektroniky 1 ZaZk 1 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-2003/02 ALG II Algoritmy II 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0203/13 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-0125/02 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-2205/01 LA Lineární algebra 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-2111/01 MA2 Matematická analýza 2 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2055/01 OOP Objektově orientované programování 1 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 460-2052/01 UPR Úvod do programování 1 KlZap 0 h/s+18 h/s 5 čeština

1. ročník
• Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
• Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Úroveň jazyka (a - začátečníci, b – pokročilí). Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.
• Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd.
• Kontrola studia probíhá po letním semestru, student musí dosáhnout min. 40 kreditů pro postup do 2. ročníku. Pokud student nezíská 40 kreditů, musí si podat na studijním oddělení žádost o opakování 1. ročníku.
• Minimální počet kreditů nutný pro postup do 2. ročníku je nejméně 40 kreditů.
• Předmět Základy matematiky je volitelný pro studenty kombinované formy studia.
• Další informace jsou dostupné na www.fei.vsb.cz v sekci Studium.

Pro studenty, kteří budou v AR 19/20 opakovat některý z předmětů 1. ročníku, platí následující pokyny:
•460-2042/01 Programování I (5 kr. ZS) – je nahrazeno novým předmětem 460-2052/01 Úvod do programování (5 kr. LS)
•440-2102/01 Logické obvody (6 kr. LS) – je nahrazeno novým předmětem 440-2104/01 Základy číslicových systémů (5 kr. ZS)
•440-2103/01 Úvod do komunikačních technologií (6 kr. LS) – je nahrazeno novým předmětem 44-2103/03 ÚdKT (6 kr. ZS)
•460-2043/01 Programování II (3 kr. LS) – je nahrazeno novým předmětem 460-2055/01 Objektově orientované programování (4 kr. LS)
•Ostatní předměty: 440-2101/01 Základy elektroniky, 470-2205/01 Lineární algebra, 470-2110/01 Matematická analýza I, 470-2111/01 Matematická analýza II, 460-2001/02 Algoritmy I, 460-2003/02 Algoritmy II včetně JA a TV– se nemění.

V- IKT - 1.roč. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0120/02 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-2101/01 ZMA Základy matematiky 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0121/02 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+8 h/s 2 čeština