Studijní plán – FEI / B2647 / 1103R031 / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2019/2020Studijní programB2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor1103R031 – Výpočetní matematika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2001/03 ALG I Algoritmy I 1 KlZap 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 420-2004/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 angličtina
Výběr v OSP 712-0124/04 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 470-2110/02 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 3+3 8 angličtina
Výběr v OSP 713-0012/03 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 440-2103/04 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 460-2052/02 UPR Úvod do programování 1 KlZap 1+3 5 angličtina
Výběr v OSP 440-2104/02 ZDS Základy digitálních systémů 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 440-2101/03 ZEL Základy elektroniky 1 ZaZk 2+4 6 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0120/01 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3130/01 APCb/I Jazyk anglický pro cizince b/I 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 713-0117/02 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 712-0403/02 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2003/03 ALG II Algoritmy II 1 KlZap 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 712-0125/04 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 470-2205/02 LA Lineární algebra 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 470-2111/02 MA2 Matematická analýza 2 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2055/02 OOP Objektově orientované programování 1 ZaZk 1+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0013/03 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0203/16 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 711-0103/28 FIL Filozofie 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 711-0303/32 Polit Politologie 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 711-0605/33 sociologie Sociologie 1 Za 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0121/01 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3131/01 APCb/II Jazyk anglický pro cizince b/II 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 713-0118/02 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0404/02 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2034/02 APPS Architektury počítačů a paralelních systémů 2 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 470-2301/02 DIM Diskrétní matematika 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 470-2112/02 RMA Repetitorium matematické analýzy 2 ZaZk 3+3 8 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0203/16 DVT Dějiny vědy a techniky 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 711-0103/28 FIL Filozofie 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0126/03 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 470-2203/02 LAM Lineární algebra s Matlabem 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 711-0303/31 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 711-0605/33 sociologie Sociologie 2 Za 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3132/01 APCc/I Jazyk anglický pro cizince c/I 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 460-2010/02 PJ I Programovací jazyky I 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0219/02 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 460-2035/03 UDBS Úvod do databázových systémů 2 KlZap 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 460-2009/03 SWI Úvod do softwarového inženýrství 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0221/02 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 712-0403/02 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-2202/02 TS Telekomunikační sítě 2 ZaZk 4+2 8 angličtina
Výběr v OSP 460-2005/06 UTI Úvod do teoretické informatiky 2 ZaZk 2+3 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-2410/02 FYI Fyzika I 2 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 712-0127/03 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 470-2401/02 STA1 Statistika I 2 ZaZk 3+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-2204/02 ALG Algebra 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2013/03 DAIS Databázové a informační systémy 2 ZaZk 2+3 7 angličtina
Výběr v OSP 712-3133/01 APCc/II Jazyk anglický pro cizince c/II 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 713-0222/02 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 460-2016/02 OSY Operační systémy 2 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 460-2018/02 PJP Programovací jazyky a překladače 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 460-2012/02 PJ II Programovací jazyky II 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2204/02 PLP Programovatelné logické prvky 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2205/02 RT I Radiokomunikační technika I 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0220/02 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 460-2019/02 TAMZ I Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 460-2017/02 URO Uživatelská rozhraní 2 KlZap 1+2 4 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0404/02 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-2601/02 BCI Bakalářský projekt I 3 Za 0+4 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2006/02 POS Počítačové sítě 3 ZaZk 3+3 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-2107/02 MA3PM Matematická analýza III 3 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 470-2109/03 MAMA Matematická analýza s Maplem 3 KlZap 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 470-2501/02 NM Numerické metody 3 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 470-2108/02 ODR Obyčejné diferenciální rovnice 3 ZaZk 2+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2029/02 AT .NET Architektura technologie .NET 3 KlZap 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 460-2036/02 DBS Databázové systémy 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 480-2420/02 FYII Fyzika II 3 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 460-2020/03 ISEP Informační systémy pro elektronické podnikání 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2027/02 JAT Java technologie 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2039/02 NMS Metodika návrhu informačních měřících systémů 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2302/02 MT I Mikropočítačová technika I 3 ZaZk 3+2 7 angličtina
Výběr v OSP 440-2303/02 PD Přenos dat 3 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 440-2306/02 PřS Přístupové sítě 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2316/02 RS I Rádiové sítě I 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2022/02 SPR Seminář z programování 3 KlZap 0+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2015/02 SPJA Skriptovací programovací jazyky a jejich aplikace 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2317/02 SS Spojovací systémy 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2023/02 SWS Správa Windows systémů 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0301/02 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 460-2025/02 TAMZ II Tvorba aplikací pro mobilní zařízení II 3 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 450-2028/03 VI1 Virtuální instrumentace I 3 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 460-2024/02 VIA Vývoj internetových aplikací 3 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 460-2021/02 ZPG Základy počítačové grafiky 3 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0403/02 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-2602/02 BKII Bakalářský projekt II 3 Za 0+12 12 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-2028/02 PDS Paralelní a distribuované systémy 3 KlZap 2+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 460-2041/02 ELP Elektronické publikování 3 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 548-0058/11 GIT Geoinformační technologie 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2310/02 KEZ Konstrukce elektronických zařízení 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2313/02 LvT Legislativa v telekomunikacích 3 KlZap 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 450-2040/02 MIKT Měření v informačních a komunikačních technologiích 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2311/02 MT II Mikropočítačová technika II 3 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2026/02 MGA Modelování v grafických aplikacích 3 KlZap 0+3 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2309/02 OPTE Optoelektronika 3 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0302/02 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 470-2302/02 TC Teorie čísel 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2033/02 VI2 Virtuální instrumentace II 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0404/02 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 angličtina