Studijní plán – FEI / N2647 / 2601T013 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2601T013 – Telekomunikační technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4054/01 MTLK Měření v telekomunikační technice 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4114/01 OK I Optické komunikace I 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4116/01 RS II Rádiové sítě II 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4106/03 VoIP VoIP 1 ZaZk 2 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4116/02 VPzMA Vybrané partie z matematické analýzy 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4101/01 EO II Elektronické obvody II 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-4111/01 MS Mobilní systémy 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4081/01 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 6 h/s+15 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 440-4105/01 TEZ Technologie elektronických zařízení 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4107/01 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4405/01 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4102/01 ZČS Zpracování číslicových signálů 1 ZaZk 9 h/s+12 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4113/01 BvK Bezpečnost v komunikacích 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4115/01 OK II Optické komunikace II 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4012/01 ŠvA Šíření elektromagnetických vln a antény 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4108/01 MOOK Měření v optoelektronice a optických komunikacích 1 KlZap 0 h/s+10 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 440-4112/01 VE Vysokofrekvenční elektronika 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4201/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+4 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 440-4214/01 PKS II Praktikum komunikačních sítí II 2 KlZap 0 h/s+10 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4213/01 MoS Modelování sítí 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4206/01 NAOV Nekomunikační aplikace optických vláken 2 ZaZk 8 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4215/01 OK III Optické komunikace III 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4220/01 PST Pokročilé síťové technologie 2 ZaZk 3 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 440-4208/01 TKZ Telekomunikační koncová zařízení 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4222/01 MuT I Multimediální technika I 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4211/01 OAK Optické atmosférické komunikace 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4202/01 SaD Spolehlivost a diagnostika 2 ZaZk 4 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 470-4406/01 VPPS Vybrané partie z pravděpodobnosti a statistiky 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4224/01 ZŘS Zpracování řečového signálu 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4209/01 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0+16 h/s 16 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4216/01 RT II Radiokomunikační technika 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4217/01 EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4225/01 KSPS Komunikační systémy v podnikových sítích 2 ZaZk 2 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4205/01 KKZI Kvantové komunikace a zpracování informace 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4223/01 MuT II Multimediální technika II 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 152-0470/01 ZPE Základy podnikové ekonomiky 2 ZaZk 8 h/s+6 h/s 3 čeština