Studijní plán – FEI / N2647 / 2612T025 / - / N / K / Ostrava / en

Akademický rok2019/2020Studijní programN2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T025 – Informatika a výpočetní technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 angličtina
Výběr v OSP 460-4066/02 MPZZ Matematika pro zpracování znalostí 1 ZaZk 15 h/s+0 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 460-4064/02 SP I Semestrální projekt I 1 Za 0 h/s+1 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 460-4065/02 TI Teoretická informatika 1 ZaZk 15 h/s+0 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4089/02 ARUO Automatizované řešení úloh s omezeními 1 KlZap 0+19 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4068/02 DAIS II Databázové a informační systémy II 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4079/02 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4088/02 ML Matematická logika 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4071/02 MAD I Metody analýzy dat I 1 KlZap 10 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4090/02 PP Paradigmata programování 1 KlZap 0 h/s+14 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4006/02 PES I Petriho sítě I 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4078/02 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4082/02 PS Počítačové systémy 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4081/02 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 0 h/s+15 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 460-4075/02 SNK Softwarový návrh a konstrukce 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4086/02 BIA Biologicky inspirované algoritmy ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4117/02 PA I Paralelní algoritmy I KlZap 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4106/06 VoIP VoIP 1 ZaZk 2 h/s+10 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 470-4116/05 VPzMA Vybrané partie z matematické analýzy 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-4405/02 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 460-4067/02 SP II Semestrální projekt II 1 Za 0 h/s+2 h/s 8 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4080/02 ANO I Analýza obrazu I 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4097/02 FIDBS Fyzická implementace databázových systémů 1 ZaZk 18 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4023/02 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku 1 ZaZk 5 h/s+5 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4076/02 INP Inženýrství požadavků 1 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4091/02 KO Kombinatorická optimalizace 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4093/02 LP Logické programování 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4072/02 MAD II Metody analýzy dat II 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4016/02 MaV Modelování a verifikace 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4084/02 OSMZ Operační systémy mobilních zařízení 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4033/03 PG II Počítačová grafika II 1 KlZap 10 h/s+5 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4083/02 SOJ Strojově orientované jazyky 1 ZaZk 14 h/s+7 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4085/02 TPS Technologie počítačových sítí 1 ZaZk 0 h/s+15 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 460-4077/02 TSK Testování a softwarová kvalita 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4092/02 ZPJ Zpracování přirozeného jazyka 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4087/02 NAVY Nekonvenční algoritmy a výpočty ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4118/02 PA II Paralelní algoritmy II KlZap 10 h/s+5 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-4201/02 AA Aplikovaná algebra 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4070/02 BI I Business Intelligence and Data Warehouses I 1 KlZap 14 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4009/02 OSRČ Operační systémy reálného času 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4121/02 OV I Operační výzkum I 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4019/03 PES II Petriho sítě II 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4095/02 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+10 h/s 10 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4038/02 AGU Algoritmizace geometrických úloh 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4101/02 ARD Algoritmy pro rozsáhlá data 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4107/02 ANO II Analýza obrazu II 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4099/02 MAD III Metody analýzy dat III 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4074/02 MATD Metody analýzy textových dat 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4111/02 MS Mobilní systémy 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4114/02 MAS Multiagentní systémy 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4112/02 PVOS Programování v operačních systémech 2 KlZap 14 h/s+7 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4119/02 SWP Softwarový proces 2 Zk 8 h/s+0 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 460-4116/02 TEH Teorie her 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4120/02 VD Vizualizace dat 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4104/02 VEA Vývoj enterprise aplikací 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4086/02 BIA Biologicky inspirované algoritmy ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4117/02 PA I Paralelní algoritmy I KlZap 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4100/02 ABI Algoritmy pro bioinformatiku 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4069/02 AVD Algoritmy vykonávání dotazů 2 KlZap 0 h/s+3 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4098/02 BI II Business Intelligence and Data Warehouses II 2 KlZap 14 h/s+0 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 460-4045/03 IM Informační management 2 KlZap 8 h/s+0 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 450-4030/02 NRVŘS Navrhování a realizace vestavěných řídicích systémů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4108/02 OV II Operační výzkum II 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4054/05 PVBPS Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 470-4121/02 VKzAM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4096/02 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+60 h/s 20 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4109/02 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 14 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4102/02 MAD IV Metody analýzy dat IV 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4113/02 SUS Správa unixových systémů 2 KlZap 0 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4106/02 SMP Standardy a modelování procesů 2 KlZap 14 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4105/02 UKM Údržba software a konfigurační management 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4058/02 ZMD Zpracování multimediálních dat 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4087/02 NAVY Nekonvenční algoritmy a výpočty ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4118/02 PA II Paralelní algoritmy II KlZap 10 h/s+5 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4059/02 AWS Adaptivní webové systémy 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4103/02 AKS Analýza a komprese signálů 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4094/02 IT Internetové technologie 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4046/03 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 2 ZaZk 10 h/s+5 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4048/03 NS Neuronové sítě 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4049/03 PM Projektové řízení 2 KlZap 8 h/s+0 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 470-4506/02 VKzNM Vybrané kapitoly z numerických metod 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4115/02 VPTI Vybrané partie teoretické informatiky 2 ZaZk 14 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4034/03 VPL Vybrané partie z logiky 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 152-0470/01 ZPE Základy podnikové ekonomiky 2 ZaZk 8 h/s+6 h/s 3 čeština