Studijní plán – FEI / N2649 / 3901T009 / - / N / K / Ostrava / en

Akademický rok2019/2020Studijní programN2649 – Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3901T009 – Biomedicínské inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 angličtina
Výběr v OSP 470-4109/03 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 450-4008/03 LDP Lékařské diagnostické přístroje 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4002/02 MoSi Modulované signály 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-8404/02 AN Anatomie 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 450-2008/04 BFY Biofyzika 1 KlZap 0+12 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 450-8407/02 JLaOT Jazyk latinský a odborná terminologie 1 Za 0+14 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 450-4040/02 MŘT Mikroprocesorová a řídicí technika 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 450-4058/02 TEP 2 Technika elektronických přístrojů 2 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-2049/03 UNIS Úvod do nemocničních informačních systémů 1 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-8431/02 ZPEvZ Základy psychologie a etika ve zdravotnictví 1 Za 14 h/s+0 h/s 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4049/02 AUI Aplikovaná umělá inteligence KlZap 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4029/04 PHP Programování hradlových polí ZaZk 0+16 h/s 4 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 470-4404/02 BioS Biostatistika 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4013/03 LTP Lékařské terapeutické přístroje 1 ZaZk 2 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 460-4052/02 LZS I Lékařské zobrazovací systémy I 1 ZaZk 6 h/s+10 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4043/02 PVDP Praktická výuka - diagnostické přístroje 1 Za 0+40 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 450-4045/02 PVLP Praktická výuka - laboratorní přístroje 1 Za 0+15 h/s 1 angličtina
Výběr v OSP 450-4044/02 PVTP Praktická výuka - terapeutické přístroje 1 Za 0+25 h/s 1 angličtina
Výběr v OSP 450-4042/02 SKLP Spolehlivost a konstrukce lékařských přístrojů 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-8415/02 FPT Fyzikální a přístrojová technika nukleární medicíny 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 450-8405/02 FaPF Fyziologie a patologická fyziologie 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 450-2019/02 KYB Kybernetika 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 angličtina
Výběr v OSP 470-2104/02 MARS Matematická analýza řídících systémů 1 KlZap 0+10 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 450-8433/02 PPZO První pomoc a základy ošetřovatelství 1 Za 7 h/s+7 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 450-2050/03 VZMZT Veřejné zdravotnictví a management zdravotnické techniky 1 KlZap 14 h/s+0 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4031/02 BKY Biokybernetika KlZap 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4027/02 EMC EMC v elektronice ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4036/02 MITŘ Moderní informační technologie pro řízení ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-8430/02 OIZ Ochrana před ionizujícím zářením KlZap 10 h/s+0 2 angličtina
Výběr v OSP 450-4012/02 VRS Vestavěné řídicí systémy ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4005/02 DIS1 Diplomový projekt 1 2 Za 0+8 h/s 14 angličtina
Výběr v OSP 450-4041/02 LZS 2 Lékařské zobrazovací systémy 2 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4059/02 MKLEP Metrologie a kalibrace lékařských elektronických přístrojů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 450-4047/02 SZT Speciální zdravotnická technika 2 Zk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4032/02 ZBS Zpracování biosignálů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-2017/02 BTE Biotelemetrie 2 KlZap 2 h/s+8 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 450-2013/02 SSB Snímače a senzory v biomedicíně 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 450-2032/04 ZKTE Základy konstrukčních technologií v elektronice 2 ZaZk 0+12 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4049/02 AUI Aplikovaná umělá inteligence KlZap 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4029/04 PHP Programování hradlových polí ZaZk 0+16 h/s 4 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4033/02 DMM Diagnostické metody v medicíně 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4006/02 DIS2 Diplomový projekt 2 2 Za 0+8 h/s 16 angličtina
Výběr v OSP 450-4057/02 IHT Infúzní a hemodialyzační technika 2 Za 2 h/s+12 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 450-4048/02 KI Klinické inženýrství 2 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-2010/03 ZEP Základní elektrotechnické předpisy 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4031/02 BKY Biokybernetika KlZap 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4027/02 EMC EMC v elektronice ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-4036/02 MITŘ Moderní informační technologie pro řízení ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 450-8430/02 OIZ Ochrana před ionizujícím zářením KlZap 10 h/s+0 2 angličtina
Výběr v OSP 450-4012/02 VRS Vestavěné řídicí systémy ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina