Studijní plán – FEI / N2649 / 3907T001 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN2649 – Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3907T001 – Elektroenergetika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4113/01 VPEL Vybrané principy elektroenergetiky 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4122/01 DMME Diagnostické metody a modelování v elektroenergetice 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4119/01 ELP2 Elektrické přístroje II 1 ZaZk 6 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4112/01 EEN2 Elektroenergetika II 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4114/01 PEDS Projektování elektrických distribučních sítí 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4109/01 TEEN Teoretická elektroenergetika 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4111/01 PMDE Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4208/01 ENRU Energetické rušení ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4116/01 ETT Elektrotepelná technika 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4120/01 ELP3 Elektrické přístroje III 1 ZaZk 8 h/s+17 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4121/01 ELS3 Elektrické stroje III 1 ZaZk 14 h/s+7 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4115/01 PJES Přechodné jevy v elektrizačních soustavách 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4118/01 EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4117/01 PROS Provozování osvětlovacích soustav 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4212/01 DIP1 Diplomový projekt I 2 Za 0+14 h/s 14 čeština
Výběr v OSP 420-4003/01 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4210/01 EDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4205/01 NMSP Numerické metody v konstrukci el. strojů a přístrojů 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4203/01 PREP Projektování elektrických přístrojů 2 ZaZk 16 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 410-4201/01 PRES Projektování elektrických strojů 2 ZaZk 6 h/s+12 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4214/01 TVZE Technologie výroby zařízení elektroenergetiky 2 ZaZk 14 h/s+9 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 410-4211/01 ZAEL Zařízení elektráren 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4004/01 EZRB Elektrická zařízení a rozvody v budovách 2 ZaZk 6 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4007/01 EED Elektroenergetika v dopravě 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 410-4207/01 OARO Ochrany a automatiky v rozvodu 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4206/01 ŘESO Řízení elektrizačních soustav 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4208/01 ENRU Energetické rušení ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4213/01 DIP2 Diplomový projekt II 2 Za 0+16 h/s 16 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4009/01 PSZ Prevence silnoproudých zařízení 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština