Studijní plán – FAST / B3607 / 3647R025 / 11 / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programB3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3647R025 – Městské inženýrství
Typ studiabakalářskéSpecializace11 – Městské inženýrství
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - B3607 2r. Stavební inženýrství komb. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8210/01 FYZ Fyzika 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0247/01 G Geologie 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0203/02 BcM III Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 225-0064/06 PS I. Pozemní stavitelství I. 2 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 228-0204/06 PP Pružnost a plasticita 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0527/01 SS Soft Skills I 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 222-0258/03 GDS Geodézie ve stavebnictví 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0005/03 FAST Chemie 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 224-0201/01 MH&Z Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 225-0066/09 PS II. Pozemní stavitelství II. 2 Zk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 228-0202/02 SSKI Statika stavebních konstrukcí I 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 480-8250/01 SFM Stavebně fyzikální měření 2 KlZap 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 221-0926/02 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí 2 KlZap 12 h/s+0 2 čeština

PV - 2r B3607 Stavební inženýství komb. (povinně volitelný)Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1107/01 Ab/IIIFAST Jazyk anglický b/III pro FAST (komb.st.) 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1307/01 Nb/IIIFAST Jazyk německý b/III pro FAST (komb.st.) 2 Za 0 h/s+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1108/01 Ab/IV-FAST Jazyk anglický b/IV pro FAST (komb.st.) 2 ZaZk 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-1308/01 Nb/IV-FAST Jazyk německý b/IV pro FAST (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 2 čeština

P - B3607 1r. Stavební inženýrství komb. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 226-0247/01 DSaA Dějiny stavitelství a architektury 1 KlZap 12 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 230-0241/02 BcDg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0201/02 BcM1 Matematika I 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 223-0057/01 SH1 Stavební hmoty I 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 205-0301/02 TEIN Technická informatika 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 227-0006/01 ZSI Základy stavebního inženýrství 1 KlZap 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0202/02 BcM II Matematika II 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 229-0101/04 PSt Prostředí staveb 1 Zk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 223-0053/01 SH2 Stavební hmoty II 1 Zk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 222-0244/01 SP Stavební právo 1 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 228-0201/06 SS Stavební statika 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 205-0202/04 SPP Systémy podpory projektování 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 223-0054/01 VSZP Vliv staveb na životní prostředí 1 KlZap 12 h/s+0 h/s 2 čeština

V - B3607 2r Stavební inženýrství kombinované (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 230-0222/01 Repet 2 Repetitorium z matematiky 2 2 Za 0 h/s+16 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 230-0223/01 Repet 3 Repetitorium z matematiky 3 2 Za 0 h/s+16 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 711-0528/01 SS Soft skills II 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 114-0340/02 ZTE Základy tržní ekonomiky 2 Za 0+12 h/s 2 čeština

P - 3r + 4r Městské inženýrství - spec. 11 MI (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0245/01 TypBOS Obecné technické požadavky na stavby I. 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 205-0203/03 PPP Počítačová podpora projektování 3 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 225-0007/11 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 221-0059/10 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 228-0203/09 SSKII Statika stavebních konstrukcí II 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 224-0202/05 ZS Zakládání staveb 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0036/12 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 222-0246/01 OTP1 Obecné technické požadavky na stavby II. 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 221-0927/01 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 221-0008/03 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) 4 ZaZk 18+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0215/03 Pro I Projekt I. 4 KlZap 0+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 222-0249/01 ZIP Základy investičních procesů 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0216/03 BP Bakalářská práce 4 Za 0+30 10 čeština
Výběr v OSP 030-0401/05 PBS Požární bezpečnost staveb 4 KlZap 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 222-0208/05 ROS Rozpočtování a oceňování staveb 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 222-0250/01 SEaM Stavební ekonomika a management 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

PV - 3r + 4r Městské inženýrství - spec. 11 MI (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0247/01 ZMI Základy městského inženýrství 3 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 227-0053/02 MKK Městské komunikace a křižovatky 3 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0209/02 SZVO Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0204/03 ÚP Územní plánování 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0248/01 ÚR Územní rozvoj 3 KlZap 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 222-0257/01 PIS Prostorové informační systémy 4 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 222-0217/02 SZE Stavby pro zásobování energiemi 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 229-0162/01 TPS Technika prostředí staveb 4 Zk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 222-0252/01 TMP Tvorba městských prostorů 4 Za 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 222-0256/01 ZFM Základy Facility managementu 4 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština