Studijní plán – FEI / N0713A060003 / - / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN0713A060003 - Elektroenergetika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace -
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
SZZ-N-EEN - Elektroenergetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 410-4123/01 EO Elektrické ochrany 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština PZ EEN
Výběr v OSP 410-4118/03 EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení 1 ZaZk 15 h/s+6 h/s 8 čeština PZ EEN
Výběr v OSP 410-4115/01 PJES Přechodné jevy v elektrizačních soustavách 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština PZ EEN

SZZ-N-EEN-ELS - Elektrické světlo (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4010/01 PPCAE Projektování s podporou CAE 1 ZaZk 12 h/s+8 h/s 6 čeština PZ ELS
Výběr v OSP 410-4124/01 PrOS I Projektování osvětlovacích soustav I 1 ZaZk 14 h/s+7 h/s 8 čeština PZ ELS
Výběr v OSP 410-4117/01 POS Provozování osvětlovacích soustav 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština PZ ELS
Výběr v OSP 410-4217/01 ES-FP Elektrické světlo – firemní praxe 2 Za 0+112 h/s 8 čeština PZ ELS
Výběr v OSP 410-4216/01 PrOS II Projektování osvětlovacích soustav II 2 ZaZk 14 h/s+7 h/s 8 čeština PZ ELS

SZZ-N-EEN-ESP - Elektrické stroje a přístroje (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 410-4119/01 EP II Elektrické přístroje II 1 ZaZk 8 h/s+17 h/s 6 čeština PZ ESP
Výběr v OSP 410-4120/01 EP III Elektrické přístroje III 1 ZaZk 8 h/s+17 h/s 8 čeština PZ ESP
Výběr v OSP 410-4121/01 ES III Elektrické stroje III 1 ZaZk 14 h/s+7 h/s 6 čeština PZ ESP
Výběr v OSP 410-4203/01 PEP Projektování elektrických přístrojů 2 ZaZk 16 h/s+0 8 čeština PZ ESP
Výběr v OSP 410-4201/01 PES Projektování elektrických strojů 2 ZaZk 14 h/s+7 h/s 8 čeština PZ ESP

SZZ-N-EEN-VRE - Výroba a rozvod elektřiny (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 410-4114/01 PEDS Projektování elektrických distribučních sítí 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština PZ VRE
Výběr v OSP 410-4126/01 MvE Modelování v elektroenergetice 1 ZaZk 7 h/s+7 h/s 6 čeština PZ VRE
Výběr v OSP 410-4125/01 ŘSES Řízení a spolehlivost elektrizačních soustav 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština PZ VRE
Výběr v OSP 410-4210/01 EEDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština PZ VRE
Výběr v OSP 410-4211/01 ZE Zařízení elektráren 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština PZ VRE

N-EEN - Elektroenergetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 410-4109/03 TEN Teoretická elektroenergetika 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 7 čeština ZT
Výběr v OSP 410-4113/03 VPE Vybrané principy elektroenergetiky 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 410-4212/01 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+14 h/s 14 čeština PZ
Výběr v OSP 410-4213/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+12 h/s 16 čeština PZ

• Program se dělí na tři zaměření:
- Výroba a rozvod elektřiny
- Elektrické stroje a přístroje
- Elektrické světlo
1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku ZS dle harmonogramu AR na webu fakulty.
• Studenti si zapisují v 1. a 2. ročníku:
- všechny povinné předměty,
- všechny povinně volitelné předměty typu A z jednoho bloku dle zvoleného zaměření,
- volitelné předměty podle doporučení oborové katedry obvykle v souvislosti se zaměřením diplomové práce.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• K SZZ se může přihlásit student, který:
- má splněné všechny zapsané předměty,
- získal minimálně 120 kreditů za celé navazující studium,
- odevzdal v termínu diplomovou práci.
• Rozsah závěrečných zkoušek:
- obhajoba diplomové práce,
- povinný předmět: Elektroenergetika,
- povinně volitelný předmět dle zvoleného zaměření: Výroba a rozvod elektřiny nebo Elektrické stroje a přístroje nebo Elektrické světlo.
Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

N-EEN - Elektroenergetika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 410-4122/01 DMME Diagnostické metody a modelování v elektroenergetice 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4111/01 PMD Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4007/05 EED Elektroenergetika v dopravě 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 410-4205/03 NMKSP Numerické metody v konstrukci el. strojů a přístrojů 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4003/01 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština