Studijní plán – HGF / P2117 / 2101V012 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programP2117 – Hornictví (čtyřleté)
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101V012 – Hornictví a hornická geomechanika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Hornictví a hornická geomechanika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0953/02 BRH Bezpečnostní rizika v hornictví Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0911/02 DSaK Dobývací stroje a komplexy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0950/02 DV Důlní větrání Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0934/02 EHL Exploatace hlubinných ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0980/02 GM Geomechanické modelování Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0971/02 GM Geomechanické monitorováni Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0970/02 G Geomechanika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0936/02 HDAP Hlubinné dobývání v anomálních přírodních podmínkách Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0956/02 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0955/02 KHD Klimatizace hlubokých dolů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0901/02 LDL Lomové dobývání ložisek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0921/02 MHHM Mechanika hornin a horského masivu Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0940/02 MHaZ Mechanika hornin a zemin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0944/02 HGF Odpady z hornické činnosti a jejich využití Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0945/02 HGF Odvodňování dolů a lomů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0954/02 PD Plynodajnost a degazace Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0913/02 PDS Povrchové dobývací stroje Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0925/01 PBUT Projektování a bilancování úpravnických technologií Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0933/02 PH Přehled hornictví Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0942/02 HGF Příprava výroby v dolech a lomech Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0912/02 RSaK Razící stroje a komplexy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0916/02 RÚPT Rekultivace území postižených těžbou Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0975/02 RM Reologie materiálu Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0976/02 SDD Stabilita důlních děl Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0904/02 SZTZK Strojní zařízení pro těžbu a zpracování kamene Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0978/02 TVH Technické vlastnosti hornin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0913/02 THUK Technologie hrubé a ušlechtilé kamenické výroby Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0922/01 TAFCHMRNS Teoretické aspekty fyzikálně-chemických metod rozdružování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0923/01 TAFMRNS Teoretické aspekty fyzikálních metod rozdružování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0929/02 TPPH Teorie přetváření a porušování hornin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0919/01 TP Trhací práce Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0960/02 UUS Úprava užitkových surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0902/02 ZLCR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0946/03 ZLD Zajištění a likvidace dolů Zk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk - doktorandi (povinně volitelný)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština