Studijní plán – HGF / B2102 / 3902R064 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3902R064 – Systémové inženýrství v průmyslu
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/01 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 3+4 9 čeština
Výběr v OSP 230-0402/01 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0087/01 DDJ Databázové dotazovací jazyky 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0066/05 OpSys Operační systémy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0041/06 ASP Automatizované systémy projektování 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 548-0058/02 GIT Geoinformační technologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-2187/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2587/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2787/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2387/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 545-0126/01 SysPr Systémy prezentace a distribuce informací 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0125/01 TechPros Technické prostředky 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0370/06 UDM Úvod do managementu 2 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0479/26 ZP Základy práva 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 230-0442/01 GP Geometrie na počítači 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0090/01 ZpracDat Hromadné zpracování dat 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0123/01 ModSyst Modelování systémů 2 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0305/03 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0407/05 SA Systémová analýza 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0015/01 Auto-ID Systémy automatické identifikace 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2188/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2588/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2788/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2388/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0404/11 OOP Občanské a obchodní právo 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0043/02 OSUX Operační systém Unix 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0044/01 OSW Operační systém Windows 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0080/04 PC Počítače 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0260/02 TEOFM Teorie firmy a marketing 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0127/01 autProc Automatizace procesů surovinového průmyslu 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 545-0382/03 DS Distribuované systémy 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0024/11 PS Projektový seminář 3 KlZap 2+6 10 čeština
Výběr v OSP 545-0480/01 SI Systémová integrace 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0086/03 PocS Počítačové sítě 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0138/01 ŘPA Řídící počítače a automaty 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0205/03 PraxBcP Praxe pro vypracování Bc práce 3 Za 0+5 d 0 čeština
Výběr v OSP 545-0204/05 SemBcP Seminář k Bc práci 3 Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 545-0137/01 VDP Vizualizace dat a procesů 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0128/01 záklUmIn Základy umělé inteligence 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0430/03 PočGr Počítačová grafika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0510/06 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0607/09 TSV Techniky sociologického výzkumu 3 Za 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština