Studijní plán – HGF / B3646 / 3646R007 / - / B / K / Most / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programB3646 – Geodézie a kartografie
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3646R007 – Inženýrská geodézie
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlesemestru
P - Inženýrská geodezie 1.r. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0023/05 DZ Dějiny zeměměřictví 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 544-0002/03 GK Geodetické kreslení 1 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0297/09 H Hornictví 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0014/01 UPG I Uživatelské programy v geodézii I 1 KlZap 0 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0001/04 ZG Základy geodézie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 548-0057/02 ZGIF Základy geoinformatiky 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 230-0400/03 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 230-0401/03 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0072/07 G I Geodézie I 1 ZaZk 9 h/s+9 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 711-0423/09 Sss Státní správa a samospráva 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0329/01 St Stavitelství 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0041/05 VT1 Výuka v terénu I 1 Za 0+15 d 6 čeština
Výběr v OSP 480-8500/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+12 h/s 3 čeština

P - Inženýrská geodézie 2.r. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/01 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 32 h/s+0 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 230-0402/02 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0073/04 G II Geodézie II 2 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 544-0124/01 TCH1 Teorie chyb a vyrovnávací počet I 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0101/03 UPII Uživatelské programy v geodézii II 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0089/02 A Astronomie 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 230-0441/02 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 17 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0008/02 IG I Inženýrská geodézie I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0156/01 Kart I Kartografie I 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0418/05 PSP Pozemkové a správní právo 2 KlZap 3 h/s+3 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 544-0042/05 VT2 Výuka v terénu II 2 Za 0+15 d 6 čeština

P - Inženýrská geodézie 3.r. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0003/03 DM Důlní měřictví 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0032/01 FOT I Fotogrammetrie I 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0016/08 GIS Geografické informační systémy 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 544-0019/01 KNI Katastr nemovitosti I 3 ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0113/03 Mapování 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0029/04 LegZm Legislativa v zeměměřictví 3 KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0150/05 SemBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 544-0075/01 SG Speciální geodézie 3 KlZap 0+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 544-0048/04 UP3 Uživatelské programy v geodézii III 3 Za 0 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0043/03 TT3 Výuka v terénu III 3 Za 15 d+0 6 čeština

PV-Inženýrská geodézie 3.roč. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/03 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 3 KlZap 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0351/06 EKMNG Ekonomika a management 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0029/27 G Geologie 3 ZaZk 12 h/s+12 h/s 7 čeština

Cizí jazyky - 1. ročník - ZS (povinně volitelný)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2195/01 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2595/01 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2795/01 Šc/I-HGF Jazyk španělský c/I pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2395/01 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština

Student si musí povinně zapsat jeden z těchto cizích jazyků.

Cizí jazyky - 1. ročník - LS (povinně volitelný)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2196/01 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2596/01 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2796/01 Šc/II-HGF Jazyk španělský c/II pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2396/01 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština

Student si musí povinně zapsat jeden z těchto cizích jazyků.

Cizí jazyk - 2.ročník (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2197/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2597/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2797/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2397/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-2198/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2598/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2798/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-2398/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština

Student si musí povinně zapsat na oba semestry jeden z uvedených cizích jazyků, který číselně navazuje na cizí jazyk zapsaný v letním semestru 1. ročníku.