Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T006 / - / N / K / Most / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T006 – Technologie a hospodaření s vodou
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0033/01 FCHP Fyzikálně-chemické procesy v technologii vody 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0112/01 MBTV Mikrobiologie v technologii vody 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0848/01 PMBČOV Pokročilé metody biologického čištění vod 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0091/02 VhZ III Vodohospodářská zařízení III 1 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 230-0403/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0515/03 HPH Hydrogeologie a podzemní hydraulika 1 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0811/01 MSP Membránové separační procesy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0819/01 PVH Projektování VH 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0736/02 HV II Hospodaření s vodou II 1 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0004/06 OP Oborová praxe 1 Za 0+10 d 4 čeština
Výběr v OSP 546-0487/02 RVT Revitalizace vodních toků 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 480-8530/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-1013/01 HAVII Hydrochemie a analýza vod II 1 ZaZk 6 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0421/08 PTOZP Preventivní techniky v ochraně životního prostředí 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0084/03 UVHN Učelové VH nádrže 1 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0814/01 VHS Vodohospodářské systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0048/03 GNPS Globální navigační a polohové systémy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0510/06 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 1 Za 0+6 h/s 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0775/01 TV III Technologie vody III 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0696/01 VvK Voda v krajině 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0812/01 BB Balneotechnika a balneologie 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0686/03 Htox Hydrotoxikologie 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0239/04 MHP Management v hospodářské praxi 2 KlZap 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0221/08 OCHPN Ochrana půd 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0842/01 PVnZP Posuzování vlivů na životní prostředí 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-1009/02 AVH Automatizace ve vodním hospodářství 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0527/01 MB II Mikrobiologie II 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0092/02 HtV Hydrotechnická vybavenost 2 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0838/01 OS Oborový seminář 2 Za 0 h/s+9 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0823/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0 h/s+30 h/s 15 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0738/04 AVH Antropogenní vlivy na hydrosféru 2 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 030-0068/02 HSŘVH Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština