Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R013 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programB2102 - Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R013 - Úprava surovin a recyklace
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-1404/02 ACh1 Analytická chemie I 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 480-8510/01 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 3+4 9 čeština
Výběr v OSP 230-0402/01 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0402/03 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 542-0469/01 FSP II Fyzikální separační procesy II. 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0303/13 Polit Politologie 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 542-0454/04 POP I Pomocné procesy I 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2187/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2587/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2787/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2387/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2.roč. A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 230-0441/01 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0078/04 E Exkurze 2 Za 0+40 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0103/10 FIL Filozofie 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 542-0016/05 OP Oborová praxe 2 Za 0+240 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0455/02 POP II Pomocné procesy II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-8522/01 EL Elektrotechnika (HGF) 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-2188/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2588/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2788/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2388/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2.roč. B 2 Za 0+2 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0402/05 FLOT Flotace 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 542-0416/04 TZNS Tepelné zpracování nerostných surovin 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0079/04 ZA Základy automatizace 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0340/03 ZTE Základy tržní ekonomiky 3 Zk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0262/05 ENS Ekonomika nerostných surovin 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0017/02 OZP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 28 h/s+42 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 223-0116/04 SH Stavební hmoty 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0478/02 TRO Technologie recyklace odpadů 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 542-0001/07 ZL Základy lomařství 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3.roč. A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3.roč. 3 Za 0 t+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0346/09 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0431/03 CHP Chemické procesy 3 ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 542-0005/01 SemBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 545-0056/02 Teorie řízení 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0479/22 ZP Základy práva 3 Zk 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0012/04 DLNS Dobývání ložisek nerostných surovin 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0250/07 VTHP Výpočetní technika v hornické praxi 3 KlZap 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3.roč. B 3 Za 0+2 0 čeština