Studijní plán – FAST / N0731A010003 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN0731A010003 – Architektura a stavitelství
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0501/01 APVP Architektonický prostor, veřejný prostor a urbanistický detail 1 Zk 2+0 3 čeština TAR
Výběr v OSP 226-0507/01 AA1 Ateliér architektury 1 1 KlZap 0+8 8 čeština
Výběr v OSP 226-0506/01 AI Ateliér interiéru 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 226-0502/01 NoS Nauka o stavbách, praktická teorie 1 Zk 2+0 3 čeština NAS
Výběr v OSP EKARS 226-0503/01 OP Ochrana a obnova historických objektů 1 Zk 2+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP EKARS 226-0503/02 OP Ochrana a obnova historických objektů 1 Zk 2+0 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 226-0504/01 URB Urbanismus a stavba měst 1 Zk 2+0 4 čeština DAS
Výběr v OSP 226-0505/01 ZaK Zeleň a krajina 1 Zk 2+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+3 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0510/01 AA2 Ateliér architektury 2 1 KlZap 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 226-0509/01 AU1 Ateliér urbanismu 1 1 KlZap 0+8 8 čeština
Výběr v OSP 226-0306/02 TAP Teorie architektury a psychologie 1 Zk 2+0 4 čeština TAR
Výběr v OSP 229-0210/01 VsADO Vybrané statě ze stavební akustiky a denního osvětlení 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 229-0226/01 VS z TZB Vybrané statě z TZB 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+3 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0515/01 AA3 Ateliér architektury 3 2 KlZap 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 226-0514/01 AU2 Ateliér urbanismu 2 2 KlZap 0+8 8 čeština
Výběr v OSP 226-0511/01 EE Etika a estetika 2 Zk 2+0 4 čeština TAR
Výběr v OSP 226-0512/01 MvA Materiál v architektuře 2 Zk 3+0 4 čeština NAS
Výběr v OSP 226-0513/01 PDS Předdiplomový seminář 2 Za 0+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+3 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 226-0518/01 DP Diplomový projekt 2 Za 0+20 22 čeština
Výběr v OSP 226-0517/01 EA Ekonomika pro architekty 2 Zk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 226-0516/01 LA Legislativa pro architekty 2 Zk 2+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0229/01 ApSt Aplikovaná statistika KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0226/05 NM Numerické metody KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0228/01 TG Technická geometrie KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0230/01 VAVM Vybrané aplikace vyšší matematiky KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 230-0231/01 ZPM Základy programování v Matlabu KlZap 0+3 2 čeština