Studijní plán – HGF / B2102 / 3904R028 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programB2102 - Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904R028 - Environmentální biotechnologie
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Environmentální biotechnologie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/01 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 3+4 9 čeština
Výběr v OSP 230-0402/01 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0402/07 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0354/03 IMA Instrumentální metody analýzy 2 ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 542-0373/03 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0366/02 EX Exkurze 2 Za 0 d+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 546-0399/01 MB I Mikrobiologie I 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0514/01 OH Odpadové hospodářství 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0025/08 VG Všeobecná geologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0078/07 GŽP Geochemie životního prostředí 3 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0375/01 HsP Hydroseparační procesy 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0088/05 IaB Informatika a bibliografie 3 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0527/01 MB II Mikrobiologie II 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0373/02 ZMB Základy minerálních biotechnologií 3 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0374/01 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0067/01 ETOX Ekotoxikologie 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 541-0010/04 MP Mikroskopické praktikum 3 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 546-0388/05 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+2 10 čeština

PV - Environmentální biotechnologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0371/02 BIO Biochemie 2 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 546-0361/01 BIOB Biologie 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0367/01 EKO Ekologie 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0308/04 PEDB Pedologie 2 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0483/02 UČV Úprava a čištění vod 2 ZaZk 28 h/s+28 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0372/01 UNS Úprava nerostných surovin 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0313/07 EnvInf Environmentální informatika 3 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0484/12 IGHG Inženýrská geologie a hydrogeologie 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0355/04 OchrO Ochrana ovzduší 3 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/10 sociologie Sociologie 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0369/03 EST Technická estetika 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 546-0356/01 ToxŠŽP Toxikologie a škodliviny v ŽP 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 361-0344/04 EPP Ekologie průmyslových podniků 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0540/04 PočGraf Počítačová grafika 3 Za 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 711-0510/06 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 3 Za 0+2 3 čeština

Cizí jazyky- 2. ročník (povinně volitelný)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2187/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2587/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2787/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2387/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2188/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2588/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2788/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2388/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština

Student si musí povinně zapsat na oba semestry jeden z uvedených cizích jazyků, který číselně navazuje na cizí jazyk zapsaný v letním semestru 1. ročníku.

V - Environmentální biotechnologie (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0702/02 Etika Etika 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2.roč. A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 230-0442/01 GP Geometrie na počítači 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2.roč. B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3.roč. A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3.roč. 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3.roč. B 3 Za 0+2 0 čeština