Studijní plán – HGF / B2111 / 2101R014 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programB2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101R014 – Trhací práce v hornickém inženýrství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0024/04 GMP Geodézie a mapování lomu 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 541-0028/07 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0290/04 PP Počítačové praktikum 1 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 544-0030/12 TK Technické kreslení 1 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 542-0296/07 ZH Základy hornictví 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0001/07 ZL Základy lomařství 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 230-0400/01 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2185/01 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2585/01 Rc/I-HGF Jazyk ruský c/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2785/01 Šc/I-HGF Jazyk španělský c/I pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 541-0057/18 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-2385/01 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 711-0605/32 sociologie Sociologie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 544-0159/01 SP Správní právo 1 Za 0+3 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 230-0401/01 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0122/01 GEO Geologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0322/04 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0208/13 MHZ Mechanika hornin a zemin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 542-0022/01 VDSV Výroba, doprava a skladování výbušnin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 480-8500/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2186/01 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2586/01 Rc/II-HGF Jazyk ruský c/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2786/01 Šc/II-HGF Jazyk španělský c/II pro HGF (středně pokročilí) 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2386/01 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0001/01 HSSZ Hornické stroje a strojní zařízení 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 546-0020/01 ZP Základy práva 1 KlZap 0+2 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8510/01 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 3+4 9 čeština
Výběr v OSP 230-0402/01 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-3007/01 CH Chemie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0161/01 TCzDMGaML Terénní cvičení z důlního měřictví, geodézie a mapování lomů 2 Za 0+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 542-0006/01 TPPD a BP Trhací práce pro povrchové dobývání a BP 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0334/01 VDPD Větrání dolů a podzemních děl 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2187/01 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2587/01 Rc/III-HGF Jazyk ruský c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2787/01 Šc/IIIHGF Jazyk španělský c/III pro HGF (středně pokročilí) 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-2387/01 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/03 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 230-0441/01 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0035/01 DRTP Druhy roznětů při TP 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0100/03 DM I Důlní měřictví I 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0009/01 TCaBP Terénní cvičení z trhacích prací a BP 2 Za 2 d+0 1 čeština
Výběr v OSP 542-0023/01 TP Trhací práce v dolech a bezpečnostní předpisy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0036/01 TT Trhací technika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/17 IPK Interpersonální komunikace 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2188/01 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2588/01 Rc/IV-HGF Jazyk ruský c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-2788/01 Šc/IV-HGF Jazyk španělský c/IV pro HGF (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 544-0074/02 NoDŠ Nauka o důlních škodách 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-2388/01 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 711-0406/05 ObP Obchodní právo 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 542-0384/02 ZLD Zajištění a likvidace dolů 2 ZaZk 2+2 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0038/01 FV Fyzika výbuchu 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0019/01 PPV Právní předpisy o výbušninách 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0028/01 PTP Projektování trhacích prací I 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0044/01 RVDD Ražení a vyztužování důlních děl 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0039/01 SUTP Seizmické účinky trhacích prací 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-8521/01 HE Hornická elektrotechnika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0329/03 MR Management rizik 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 545-0370/09 UDM Úvod do managementu 3 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0045/01 EXTP Exkurze z výroby výbušnín 3 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 542-0327/06 HRZ Hornická rizika a záchranářství 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0040/01 OTPPCZE Ochrana trhacích prací proti cizím zdrojům energií 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0085/02 PDL Projektování dolů a lomů 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0513/02 PVP Průzkumné a vrtné práce 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0005/01 SemBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+2 10 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0744/05 HGF Hydrogeologie a odvodňování lomů a dolů 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 544-0039/05 VP Vlivy poddolování 3 ZaZk 2+2 5 čeština