Studijní plán – HGF / P2116 / 2102V009 / - / D / P / Ostrava / en

Akademický rok2019/2020Studijní programP2116 – Nerostné suroviny (čtyřleté)
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102V009 – Úpravnictví
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Úpravnictví 4 leté PV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0915/03 AVH Antropogenní vlivy v hydrosféře Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0967/03 AEOB Aplikovaná ekologie a ochrana biosféry Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0905/03 ACHU Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0908/03 BČOV Biologické čištění odpadních vod Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0907/03 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0902/03 ČOV Čištění odpadních vod Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0979/02 FNSO Flotace nerostných surovin a odpadů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0974/02 FPTV Fyzikální a chemické procesy a výpočty v technologii vody Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0981/02 GMB Geomikrobiologie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0904/03 HSO Hospodaření s odpady Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0997/03 HGF Hydrochemie Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0990/02 CHP Chemické procesy zpracování surovin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0940/03 IMCH Instrumentální metody chemické analýzy Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 310-4003/02 MSAD Matematická statistika a analýza dat Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0941/03 MMA Metody mineralogické analýzy Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0975/02 MBTV Mikrobiologie v technologii vody Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0937/03 PHVA Partikulární hmoty, vybrané aplikace Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0967/03 PPZS Pomocné procesy při zpracování surovin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0929/03 PTDML Procesy tepelné degradace makromolekulárních látek Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0962/03 PÚP Připravné úpravnické procesy Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0938/03 SZUVA Strojní zařízení úpraven, vybrané aplikace Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0968/03 STPL Struktura a textura pevných látek Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0949/03 TRO Technologie recyklace odpadů Zk 20 h/s+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0968/03 TÚU Technologie úpravy uhlí Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0985/02 TaMRP Teorie a modelování rozdružovacích procesů Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0969/03 TZNS Tepelné zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0972/02 UV Úprava vody Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0961/03 ÚTA Úpravnická technologická analýza Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0936/03 HGF Vlastní doprava, skladování a balení sypkých hmot Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0980/02 ZVK Zpracování a využití kalů z úpravy a čištění vod Zk 20 h/s+0 10 angličtina

Úpravnictví 4 leté P (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0991/02 TZNS Technologie zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 angličtina

PV-cizí jazyk doktorandi (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/03 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/03 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/03 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/03 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/03 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina