Studijní plán – EKF / B0311A050004 / S02 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programB0311A050004 – Aplikovaná ekonomie
FakultaEkonomická fakultaSpecializaceS02 – Ekonomický rozvoj
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Předmět Ekonomie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 114-0400/05 Mikro A Mikroekonomie A 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština ZT EKO
Výběr v OSP 114-0401/05 Makro A Makroekonomie A 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština ZT EKO

B_K_1_1.jazyk_O (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0118/04 A1/I-EkF Jazyk anglický 1/I EkF 1 Za 0+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0119/03 A1/I-EkF Jazyk anglický 1/II EkF 1 ZaZk 0+14 h/s 2 čeština

B_K_2_2.jazyk_O (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0471/04 N2a/I Jazyk německý 2a/I EkF 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0475/05 N2b/I Jazyk německý 2b/I pro EkF 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0675/03 R2b/I Jazyk ruský 2b/I EkF 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0871/04 Š2a/I Jazyk španělský 2a/I EkF 2 Za 0+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0875/03 Š2b/I Jazyk španělský 2b/I EkF 2 Za 0 h/s+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0472/03 N2a/II Jazyk německý 2a/II EkF 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0476/05 N2b/II Jazyk německý 2b/II EkF 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0676/04 R2b/II Jazyk ruský 2b/II EkF 2 Za 0+12 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0872/03 Š2a/II Jazyk španělský 2a/II EkF 2 Za 0+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0876/03 Š2b/II Jazyk španělský 2b/II EkF 2 Za 0 h/s+14 h/s 2 čeština

Nutno vybrat si stejný cizí jazyk i stejnou úroveň v zimním i letním semestru.

Předmět Aplikovaná ekonomie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 156-0459/01 HPO Hospodářská politika 2 Zk 14 h/s+0 h/s 6 čeština PZ APE
Výběr v OSP 120-0405/09 HP EU Hospodářská politika EU 2 Zk 12 h/s+0 h/s 5 čeština PZ APE
Výběr v OSP 156-0460/01 MTP Monetární teorie a politika 2 Zk 12 h/s+0 h/s 4 čeština PZ APE
Výběr v OSP 114-0444/03 FTP Fiskální teorie a politika 3 KlZap 12 h/s+0 4 čeština PZ APE

Předmět Ekonomický rozvoj (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 156-0458/01 DEK Deskriptivní ekonomie 1 KlZap 14 h/s+0 h/s 5 čeština PZ ER
Výběr v OSP 153-0471/03 EVS Ekonomie veřejného sektoru 1 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština PZ ER
Výběr v OSP 118-0460/01 LRRK Lokalizace a regionální rozvoj 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština PZ ER
Výběr v OSP 120-0463/01 MO Mezinárodní obchod 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština PZ ER
Výběr v OSP 156-0463/01 TPA Trh práce 3 Zk 14 h/s+0 5 čeština PZ ER

K_B_1_ER (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 155-0450/01 Info Informatika 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 151-0400/06 MatKomb Matematika A 1 KlZap 6 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 152-0422/02 PE Podniková ekonomika 1 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 154-0400/04 FIN Finance 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština ZT
Výběr v OSP 115-0486/03 Man Management 1 Za 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 151-0401/05 MBKS Matematika B 1 ZaZk 6 h/s+8 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 119-0404/01 PPE Právo pro ekonomy 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 115-4603/01 ZE Základy etiky 1 Za 12 h/s+0 2 čeština

K_B_2_ER (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 151-0403/02 STA Statistika A 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 156-0461/01 UEV Úvod do ekonomického výzkumu 2 Za 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 153-0475/01 VR Veřejné rozpočty 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 154-0460/01 ZFT Základy finančních trhů 2 Za 12 h/s+0 3 čeština

K_B_3_ER (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 156-0462/01 BSA Bakalářský seminář A 3 Za 2 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 115-4600/02 PŘLZ Pokročilé řízení lidských zdrojů 3 Za 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 120-0466/01 PDMA Projektový a dotační management A 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština PZ
Výběr v OSP 156-0466/01 BPA Bakalářská práce 3 Za 0+25 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 156-0465/01 BSB Bakalářský seminář B 3 Za 2 h/s+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 157-0474/02 KMk Kvantitativní metody 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 156-0464/01 RMD Rozvoj měkkých dovedností 3 Za 0 h/s+10 h/s 5 čeština

K_B_2._3._ER_PV (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 25
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 118-0439/04 DEMOGR Demografie Zk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 153-0495/02 EVVSL Evaluace veřejných služeb ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 154-0401/07 FŘRK Finanční řízení a rozhodování Za 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0064/08 GISRA GIS v regionálních analýzách KlZap 4 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 157-0463/02 PMk Podnikatelské modely Za 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 118-0443/02 Regmarkk Regionální a městský marketing Za 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 119-0408/07 SpP Správní právo Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 119-0409/02 PaSP Pracovní a sociální právo Za 6 h/s+4 h/s 4 čeština

Student je povinen si vybrat ve 2. ročníku studia předměty za 14 kreditů z povinně volitelných předmětů, přičemž nejméně předměty za 8 kreditů ve 3. semestru a předměty za 6 kreditů ve 4. semestru studia. Student si musí vybrat ve 3. ročníku studia předměty za 11 kreditů z povinně volitelných předmětů, přičemž nejméně předměty za 4 kredity v 5. semestru studia a předměty za 7 kreditů v 6. semestru studia.
Všechny níže uvedené povinně volitelné předměty se nabízejí ve více ročnících. Student si může daný předmět zvolit pouze jednou.