Studijní plán – FEI / B0541A170009 / - / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2019/2020Studijní programB0541A170009 – Výpočetní a aplikovaná matematika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 angličtina
Výběr v OSP 712-0124/04 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 470-2205/04 LA Lineární algebra 1 ZaZk 3+3 7 angličtina ZT AM
Výběr v OSP 470-2110/02 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 3+3 8 angličtina ZT AM
Výběr v OSP 713-0012/03 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 460-2052/04 UPR Úvod do programování 1 KlZap 1+3 4 angličtina
Výběr v OSP 440-2104/02 ZDS Základy digitálních systémů 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 480-2400/02 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 470-2101/04 ZMA Základy matematiky 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 470-2204/04 ALG Algebra ZaZk 2+2 6 angličtina ZT AM
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0117/02 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-2001/06 ALG I Algoritmy I 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 711-0203/16 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 480-2410/02 FYI Fyzika I 1 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 712-0125/04 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 470-2210/02 NLA1 Numerická lineární algebra 1 1 ZaZk 2+2 6 angličtina PZ VMI
Výběr v OSP 713-0013/03 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0118/02 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 460-2055/02 OOP Objektově orientované programování 1 ZaZk 1+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2009/05 SWI Úvod do softwarového inženýrství 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-2301/06 DIM Diskrétní matematika 2 ZaZk 2+2 6 angličtina ZT AM
Výběr v OSP 712-0126/03 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 470-2211/01 NLA2 Numerická lineární algebra 2 2 Za 0+2 2 čeština PZ VMI
Výběr v OSP 470-2405/02 PRA Pravděpodobnost 2 ZaZk 3+2 7 angličtina PZ VMI
Výběr v OSP 470-2204/04 ALG Algebra ZaZk 2+2 6 angličtina ZT AM
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0103/28 FIL Filozofie 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 711-0303/31 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 711-0605/33 sociologie Sociologie 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 711-0527/16 SS Soft Skills I 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 711-0479/34 ZP Základy práva 2 Za 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-2003/05 ALG II Algoritmy II 2 KlZap 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 480-2420/02 FYII Fyzika II 2 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 460-2058/02 JAVA I Programování v Java I 2 KlZap 1+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0219/02 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0221/02 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-2034/04 APPS Architektury počítačů a paralelních systémů 2 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 712-0127/03 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 470-2111/08 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 3+3 8 angličtina ZT AM
Výběr v OSP 470-2109/03 MAMA Matematická analýza s Maplem 2 KlZap 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 470-2108/02 ODR Obyčejné diferenciální rovnice 2 ZaZk 2+2 6 angličtina PZ VMI
Výběr v OSP 470-2401/04 STA1 Statistika I 2 ZaZk 2+2 6 angličtina PZ VMI
Výběr v OSP 460-2005/04 UTI Úvod do teoretické informatiky 2 ZaZk 2+3 5 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0222/02 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 460-2068/02 C++ I Programování v C++ I 2 KlZap 1+3 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2062/02 JAVA II Programování v Java II 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2066/02 STD Sazba technických dokumentů 2 KlZap 0+1 1 angličtina
Výběr v OSP 460-2060/02 SKJ Skriptovací jazyky 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0220/02 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-2601/04 BCI Bakalářský projekt I 3 Za 0+1 4 angličtina
Výběr v OSP 470-2115/02 MA3 Matematická analýza 3 3 ZaZk 2+2 6 angličtina ZT AM
Výběr v OSP 470-2501/04 NM Numerické metody 3 ZaZk 2+2 6 angličtina PZ VMI
Výběr v OSP 460-2006/04 POS Počítačové sítě 3 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 470-2204/04 ALG Algebra ZaZk 2+2 6 angličtina ZT AM
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-2056/02 DS I Databázové systémy I 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2016/06 OSY Operační systémy 3 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 460-2072/02 C++ II Programování v C++ II 3 KlZap 1+3 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2022/04 SPR Seminář z programování 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0301/02 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 460-2021/04 ZPG Základy počítačové grafiky 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2064/02 ZSU Základy strojového učení 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-2602/04 BKII Bakalářský projekt II 3 Za 0+3 12 angličtina
Výběr v OSP 470-2406/02 MN Modely s neurčitostí 3 KlZap 0+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2039/04 SOS Správa operačních systémů 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-2028/04 PDS Paralelní a distribuované systémy 3 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2040/04 PB Počítačová bezpečnost 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 713-0302/02 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 470-2302/02 TC Teorie čísel 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2069/02 VPSI Vybrané partie ze softwarového inženýrství 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-2070/02 ZAO Základy analýzy obrazu 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina