Studijní plán – FEI / N0541A170007 / S01 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN0541A170007 – Výpočetní a aplikovaná matematika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializaceS01 – Aplikovaná matematika
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
SZZ-N-APM - Matematická a funkcionální analýza (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-4110/01 FKP Funkce komplexní proměnné 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština ZT MFA
Výběr v OSP 470-4112/01 RMFPM Rovnice matematické fyziky 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština PZ MFA
Výběr v OSP 470-4111/01 ÚFA Úvod do funkcionální analýzy 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština ZT MFA
Výběr v OSP 470-4114/01 VM Variační metody 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština ZT MFA

• K SZZ se může přihlásit student, který:
- má splněné všechny zapsané předměty,
- získal minimálně 120 kreditů za celé navazující studium,
- odevzdal v termínu diplomovou práci.

• Rozsah závěrečných zkoušek:
- obhajoba diplomové práce,
- povinný předmět: Matematická a funkcionální analýza,
- povinný předmět: Numerické metody a statistika.
Při hodnocení se u obou předmětů bere v úvahu:
• průměr hlavních předmětů programu, resp. specializace (povinné předměty),
• zodpovězení otázky z vyhlášených tematických okruhů, viz https://www.fei.vsb.cz/470/cs/ sekce Studium.

SZZ-N-APM - Numerické metody a statistika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-4502/01 NM2 Numerické metody II 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština PZ NMS
Výběr v OSP 470-4118/01 ITDT Integrální a diskrétní transformace 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 8 čeština PZ NMS
Výběr v OSP 470-4402/01 S II Statistika II 2 ZaZk 9 h/s+9 h/s 6 čeština PZ NMS
Výběr v OSP 470-4503/01 MO Metody optimalizace 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština ZT NMS

• K SZZ se může přihlásit student, který:
- má splněné všechny zapsané předměty,
- získal minimálně 120 kreditů za celé navazující studium,
- odevzdal v termínu diplomovou práci.

• Rozsah závěrečných zkoušek:
- obhajoba diplomové práce,
- povinný předmět: Matematická a funkcionální analýza,
- povinný předmět: Numerické metody a statistika.
Při hodnocení se u obou předmětů bere v úvahu:
• průměr hlavních předmětů programu, resp. specializace (povinné předměty),
• zodpovězení otázky z vyhlášených tematických okruhů, viz https://www.fei.vsb.cz/470/cs/ sekce Studium.

N-APM - Aplikovaná matematika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-4606/01 MATSEM_I Matematický seminář I 1 Za 0+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 9600-1027/01 UHPC Úvod do HPC systémů 1 Zk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4607/01 MATSEM_II Matematický seminář II 1 Za 0+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 9600-1028/01 ZPHPC Základy programování HPC systémů 1 Zk 8 h/s+20 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4603/03 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+4 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 470-4608/01 MATSEM_III Matematický seminář III 2 Za 0+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-4604/03 DP-APM Diplomový projekt pro APM 2 Za 0+8 h/s 15 čeština

1. ročník
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na Katedře aplikované matematiky.
• Studenti si zapisují v 1. a 2. ročníku:
- všechny povinné předměty,
- alespoň dva povinně volitelné předměty ze skupiny PV B: N-AM Aplikovaná matematika,
- volitelné předměty podle doporučení oborové katedry obvykle v souvislosti se zaměřením diplomové práce.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.

2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.

N-APM Aplikovaná matematika (povinně volitelný typu B)Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 310-3341/01 TA Tenzorová analýza 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 470-4115/03 NEFN Nelineární funkcionální analýza 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4120/01 DS Dynamické systémy ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 230-0541/01 G Geometrie ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 470-4504/03 IM Iterační metody ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4403/03 STA3 Statistika III ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4302/01 TG Teorie grafů ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština

Student specializace Aplikovaná matematika musí absolvovat alespoň dva předměty z této skupiny.

N-APM - Bezpečnost (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština

Předmět si zapisují všichni studenti povinně, po ověření znalostí jsou studenti poučení ve smyslu ustanovení §4, Vyhl. 50/1978 Sb. a mohou provádět činnost na el. zařízeních v laboratořích FEI.
Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.

N-APM Odborné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4079/01 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 470-4123/01 EVM Elementy vyšší matematiky 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4071/01 MAD I Metody analýzy dat I 1 KlZap 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 460-4117/01 PA I Paralelní algoritmy I 1 KlZap 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 460-4080/01 ANO I Analýza obrazu I 1 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 470-4124/01 EVM II Elementy vyšší matematiky II 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 310-3340/01 MM Matematické modelování 1 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 460-4072/01 MAD II Metody analýzy dat II 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4118/01 PA II Paralelní algoritmy II 1 KlZap 13 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4107/01 ANO II Analýza obrazu II 2 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 470-8741/01 MEPNT Modelování elektromagnetických polí 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-4505/03 NM3 Numerické metody III 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 460-4099/01 MAD III Metody analýzy dat III 2 KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4202/01 AvTK Algebra v teorii kódování ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 9600-1001/01 ADS Algoritmy a datové struktury ZaZk 9 h/s+9 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4101/01 ARD Algoritmy pro rozsáhlá data KlZap 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4086/01 BIA Biologicky inspirované algoritmy ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4074/01 MATD Metody analýzy textových dat KlZap 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 9600-1014/01 AOA Analýza a optimalizace C/C++ aplikací ZaZk 5 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 9600-1015/01 CFDO CFD a OpenFOAM ZaZk 9 h/s+9 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4087/01 NAVY Nekonvenční algoritmy a výpočty ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4048/02 NS Neuronové sítě ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština