Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T040 / 01 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T040 – Prostředí staveb
Typ studianavazující magisterskéSpecializace01 – Technická zařízení budov
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 2r N Prostředí staveb - 01 TZB (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 229-0205/07 DP Diplomový projekt 2 Za 0+15 15 čeština
Výběr v OSP 225-0027/01 KHB Komplexní hodnocení budov 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 223-0068/01 EIA Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0203/04 ZMR Zkušebnictví, měření, regulace 2 ZaZk 2+2 7 čeština

P - 1r N Prostředí staveb - 01 TZB (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 229-0260/01 ESB I Energetické systémy budov I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0264/01 LabTZB Laboratoře TZB 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 229-0201/03 MECHB Modelování energet. chování budov 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 450-8201/01 ŘPIB Řízení provozu inteligentních budov 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 229-0218/04 STT I Stavební tepelná technika I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 229-0217/03 TVP Teorie vnitřního prostředí staveb 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 361-0301/03 Termo Termomechanika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0262/01 VaK I Větrání a klimatizace I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0321/03 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 229-0261/01 ESB II Energetické systémy budov II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0266/01 EA Energetický audit budov 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 361-0342/02 CHZ1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla I 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 225-0089/02 KPS Konstrukce pozemních staveb 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0259/02 P I Projekt I (zam. KPS+TZB) 1 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 229-0219/03 STT II Stavební tepelná technika II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0265/01 VaK II Větrání a klimatizace II 1 ZaZk 2+1 3 čeština