Studijní plán – FS / N0715A270008 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN0715A270008 – Průmyslové inženýrství
FakultaFakulta strojníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Povinné předměty (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 342-0651/03 Log1 Logistika 1 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ RVP
Výběr v OSP 345-0549/01 MHČ Management hospodářských činností 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ PEK
Výběr v OSP 310-3141/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština ZT
Výběr v OSP 345-0546/01 MPV Materiály pro průmyslové využití 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ NTP
Výběr v OSP 354-0524/04 RT Robotika 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ NTP
Výběr v OSP 345-0515/01 ŘV Řízení výroby 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ RVP
Výběr v OSP 345-0526/03 TK Technologičnost konstrukce 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ NTP
Výběr v OSP 345-0511/07 EaŘP Ekonomika a řízení provozů 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ PEK
Výběr v OSP 345-0541/01 PMŘ Progresivní metody řízení 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ RVM
Výběr v OSP 345-0540/01 PTT Progresivní technologie tváření 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ NTP
Výběr v OSP 345-0504/03 PVP Projektování výrobních procesů 1 ZaZk 2+3 6 čeština PZ RVP
Výběr v OSP 345-0518/03 PM Projektový management 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ RVP
Výběr v OSP 346-5003/01 ŘKaM Řízení kvality a metrologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ RKM
Výběr v OSP 345-0512/03 ZPI Zakládání podniků a investování 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ PEK
Výběr v OSP 345-0539/01 IPM Inovační a procesní management 2 KlZap 2+2 5 čeština PZ RVM
Výběr v OSP 345-0522/05 PNP Právní normy v podnikání 2 KlZap 2+2 5 čeština PZ PEK
Výběr v OSP 345-0542/01 PC Principy controllingu 2 KlZap 2+2 5 čeština PZ PEK
Výběr v OSP 345-0547/01 PMS Progresivní metody svařování 2 KlZap 2+2 5 čeština PZ NTP
Výběr v OSP 345-0505/03 PVS Projektování výrobních systémů 2 ZaZk 2+3 5 čeština PZ RVP
Výběr v OSP 345-0525/07 RV Racionalizace výroby 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ RVM
Výběr v OSP 345-0548/01 DPPIN Diplomový projekt PIN 2 KlZap 0+4 5 čeština PZ PEK, RVM, RVP
Výběr v OSP 345-0537/03 MVPS Modelování výrobních procesů a systémů 2 KlZap 1+3 4 čeština PZ RVP
Výběr v OSP 346-5012/01 NMO Nekonvenční metody obrábění 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ NTP
Výběr v OSP 345-0545/01 PINP Průmyslové inženýrství praktikum 2 KlZap 1+5 15 čeština PZ PEK, RVM, RVP

Společenské předměty (povinně volitelný typu B)Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0522/06 Kom Dov Komunikační dovednosti 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 711-0505/04 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 711-0609/05 ZSCH Základy společenského chování - etiketa 2 KlZap 2+1 2 čeština

Student si volí 1 z nabízených povinně volitelných předmětů.