Studijní plán – FEI / B0714A060016 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programB0714A060016 – Biomedicínská technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-2110/05 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2013/03 SSB Snímače a senzory v biomedicíně 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 420-2016/04 TOI Teorie obvodů I 1 KlZap 8 h/s+6 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 440-2103/03 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 2 h/s+14 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2400/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0 h/s+14 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2075/01 ZVZaNIS Základy veřejného zdravotnictví a nemocniční informační systémy 1 KlZap 0+16 h/s 4 čeština PZ MZB
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 470-2101/01 ZMA Základy matematiky 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2084/01 AOT Anatomie a odborná terminologie 1 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2018/03 EM Elektrická měření 1 KlZap 0+18 h/s 6 čeština ZT TvZ
Výběr v OSP 430-2201/05 EL Elektronika 1 KlZap 3 h/s+18 h/s 6 čeština ZT TvZ
Výběr v OSP 712-0145/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 420-2017/03 TOII Teorie obvodů II 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2079/01 ZAP Základy algoritmizace a programování 1 KlZap 0+21 h/s 5 čeština ZT
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2056/01 ITPeH Inteligentní systémy a technologie pro eHealth 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-2410/01 FYI Fyzika I 2 ZaZk 0+18 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2085/01 FPF Fyziologie a patologická fyziologie 2 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština ZT
Výběr v OSP 712-0146/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2067/01 LPT 1 Lékařská přístrojová technika 1 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 470-2111/05 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2002/03 MaS Matlab a simulace 2 KlZap 2 h/s+10 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2087/01 PAT Patologie 2 Zk 8 h/s+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2076/01 TEP Technika elektronických přístrojů 2 ZaZk 0+21 h/s 5 čeština PZ TvZ
Výběr v OSP 450-2083/01 TTOD Tvorba technické a odborné dokumentace 2 KlZap 0+8 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2086/01 ZKPaEvL Základy komunikace, psychologie a etiky v medicíně 2 Za 8 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-2056/01 DS I Databázové systémy I 2 KlZap 3 h/s+18 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-2480/01 BIFY Biofyzika 2 KlZap 0 h/s+12 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2065/01 BCH Biochemie 2 KlZap 0+8 h/s 2 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2017/03 BTE Biotelemetrie 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 712-0147/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2068/01 LPT 2 Lékařská přístrojová technika 2 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 450-2105/01 MEP Měření na elektronických přístrojích 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ TvZ
Výběr v OSP 450-2088/01 PPaMK První pomoc a medicína katastrof 2 Za 8 h/s+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2009/05 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština ZT TvZ
Výběr v OSP 450-2043/01 SŘPDP Souvislá řízená praxe - diagnostické přístroje 2 Za 0+50 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2045/01 SŘPLP Souvislá řízená praxe - laboratorní přístroje 2 Za 0+20 h/s 2 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2044/01 SŘPTP Souvislá řízená praxe - terapeutické přístroje 2 Za 0+30 h/s 2 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2082/01 VBI Virtuální bioinstrumentace 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2080/01 PIRMS Prostředky implementace řídicích a monitorovacích systémů 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2019/03 TAMZ I Tvorba aplikací pro mobilní zařízení I 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2020/03 BS1 Bakalářský seminář 1 3 Za 0+28 h/s 8 čeština PZ
Výběr v OSP 712-0148/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 3 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 450-2078/01 NKLPT Návrh a konstrukce lékařské přístrojové techniky 3 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština PZ TvZ
Výběr v OSP 410-2204/03 VUEE Výroba a užití elektrické energie 3 KlZap 10 h/s+4 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2089/01 VMPTO Vyšetřovací metody a přístrojová technika v očním lékařství 3 Za 0+8 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 711-0479/21 ZP Základy práva 3 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 470-2404/01 ZS Základy statistiky 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2069/01 ZTL Zobrazovací technika v lékařství 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština PZ MZB
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2020/01 PEO Praktika z elektronických obvodů 3 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-2025/03 TAMZ II Tvorba aplikací pro mobilní zařízení II 3 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2021/01 BS2 Bakalářský seminář 2 3 Za 0+42 h/s 8 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2074/01 BZT Bezpečnost zdravotnických technologií 3 KlZap 12 h/s+0 2 čeština ZT MZB
Výběr v OSP 450-2091/01 HaE Hygiena a epidemiologie 3 Za 8 h/s+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2066/01 LMZT Legislativa a management zdravotnické techniky 3 ZaZk 10 h/s+0 2 čeština PZ MZB
Výběr v OSP 450-2090/01 RDaRTP Radiodiagnostické a radioterapeutické přístroje 3 KlZap 0+8 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2070/01 SZT Speciální zdravotnická technika 3 KlZap 0+16 h/s 4 čeština PZ MZB