Studijní plán – EKF / P6208 / 6208V086 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programP6208 – Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6208V086 – Podniková ekonomika a management
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - PEaM komb_studium v češtině (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 114-0900/02 ECO Ekonomie Zk 35 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-0901/02 KMEA Kvantitativní metody ekonomické analýzy Zk 36 h/s+24 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0942/02 PEM Podniková ekonomika a management Zk 26 h/s+0 20 čeština

PV - PEaM komb_ studium v češtině (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 117-0964/01 ED_DRS Ekonomie daní Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 154-0901/04 FŘaR Finanční řízení a rozhodování Zk 80 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 118-0912/01 LOKPO Lokalizace podniku Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0906/01 OaŘP Organizace a řízení procesů Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0953/01 PŘKP Prevence a řízení krizí v podniku Zk 26 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0954/02 ŘLZ Řízení lidských zdrojů Zk 26 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0907/01 STKa Iv P Soudobé trendy, koncepce a inovace v podnikání Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0949/02 SMR Strategické marketingové řízení Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 115-0958/03 STRMG Strategický management Zk 26 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 116-0948/03 IM Strategie vstupu na zahraniční trhy Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 117-0939/01 ÚKS Účetnictví kapitálových společností (vyšší účetnictví) Zk 28 h/s+0 10 čeština