Studijní plán – FAST / N0732A260016 / - / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2019/2020Studijní programN0732A260016 – Stavební inženýrství - Městské inženýrství
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 229-0225/02 ENB Energetická náročnost budov 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0500/02 IS Inženýrské sítě 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0503/02 MOD Modelování rozvoje území 1 Za 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 030-0085/02 RaSSTI Rozvoj a spolehlivost staveb technické infrastruktury 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0504/02 TPS Tvorba prostředí a sídel 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 222-0501/02 VI1 Veřejná infrastruktura I. 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0502/02 ZUR Zásady udržitelného rozvoje sídel 1 ZaZk 2+2 5 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 221-0304/02 BK Betonové konstrukce 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0505/02 INV Investiční procesy 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0303/02 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0509/02 PRJ Projekt 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 222-0508/02 REG Regenerace brownfields 1 ZaZk 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 222-0506/02 VI2 Veřejná infrastruktura II. 1 KlZap 2+2 5 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 222-0511/02 DP Diplomová práce 2 Za 0+2 15 angličtina
Výběr v OSP 030-0068/05 HSŘVH Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0097/02 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0510/02 SPMI Stavební právo v městském inženýrství 2 ZaZk 2+2 5 angličtina