Studijní plán – FAST / N0732A260008 / - / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2019/2020Studijní programN0732A260008 – Stavební inženýrství - Prostředí staveb
FakultaFakulta stavebníSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
N - SI - Prostředí staveb EN (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 229-0208/02 ESB I Energetické systémy budov I 1 KlZap 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0224/02 LabTZB Laboratoře prostředí staveb a TZB 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 229-0206/02 MECHB Modelování energetického chování budov 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 450-8201/02 ŘPIB Řízení provozu inteligentních budov 1 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 229-0207/02 STTI Stavební tepelná technika I 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 361-0301/04 Termo Termomechanika 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0209/02 VaK I Větrání a klimatizace I 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0210/02 VsADO Vybrané statě ze stavební akustiky a denního osvětlení 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 361-0321/05 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 229-0214/02 ESB Energetické systémy budov II 1 KlZap 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0216/02 Projekt DP Projekt ke stavební části DP 1 KlZap 0+3 4 angličtina
Výběr v OSP 225-0306/02 SPEB Softwarova podpora energetiky budov 1 KlZap 0+4 4 angličtina
Výběr v OSP 229-0213/02 STTII Stavební tepelná technika II 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0212/02 TVP Teorie vnitřního prostředí budov 1 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 229-0227/02 VaK II Větrání a klimatizace II 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 229-0230/02 DP Diplomová práce 2 Za 0+14 15 angličtina
Výběr v OSP 228-0316/02 NMMKP Numerické modelování metodou MKP 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0097/02 EIA Posuzování vlivu staveb na ŽP 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0229/02 ZMR Zkušebnictví, měření a regulace 2 KlZap 2+2 5 angličtina