Studijní plán – HGF / N2102 / 3904T029 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904T029 – Minerální biotechnologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0459/02 BČOV Biologické čištění odpadních vod 2 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 546-0460/01 BioMZO Biologické metody zpracování odpadů 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0433/01 SEZ Staré ekologické zátěže v ČR 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0461/01 FER Fermentace 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0429/02 MS Monitorovací systémy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0785/01 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0421/04 PTOZP Preventivní techniky v ochraně životního prostředí 2 ZaZk 2+1 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0348/04 BaHP Bezpečnost a hygiena práce 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0823/03 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0550/03 EVB Energetické využití biomasy a odpadů 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 546-0401/08 EM Environmentální management 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0457/01 OP Ochrana přírody a památek 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0462/02 PolŽP Polutanty v ŽP 2 KlZap 2+0 3 čeština