Studijní plán – FS / B0713A070002 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programB0713A070002 - Energetika a životní prostředí
FakultaFakulta strojníSpecializace -
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Povinný okruh SZZ - Termomechanika a spalování (TAS) (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 361-0301/07 Termo Termomechanika 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština ZT TAS
Výběr v OSP 361-0309/03 Sd+Sp Základy sdílení tepla a spalování 3 ZaZk 14 h/s+2 h/s 5 čeština ZT TAS

Prověřuje znalosti z předmětů: Termomechanika, Základy sdílení tepla a spalování

Povinně volitelný okruh SZZ - Provoz energetických zařízení (PEZ) (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 361-0314/09 PME Provozní měření v energetice 3 KlZap 12 h/s+5 h/s 4 čeština PZ PEZ
Výběr v OSP 361-0358/11 VyuZd Využití energetických zdrojů 3 ZaZk 15 h/s+2 h/s 4 čeština PZ PEZ
Výběr v OSP 361-0330/05 JE Základy jaderné energetiky 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština PZ PEZ

Prověřuje znalosti z předmětů: Provoz energetických strojů a předmětů z PV bloku předmětů Základy jaderné energetiky, Využití energetických zdrojů, Provozní měření v energetice, Průmyslová energetika

Povinně volitelné předměty bez ověření SZZ pro PEZ (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 361-0321/10 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština PEZ
Výběr v OSP 361-0377/06 OdpH Odpadové hospodářství 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština PEZ
Výběr v OSP 361-0351/12 OZP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština PEZ

Student si volí min. 1 předmět

Povinně volitelný okruh SZZ - Technika ochrany životního prostředí (TOP) (povinně volitelný typu A)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 361-0321/10 AOZE1 Alternativní a obnovitelné zdroje energie 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština PZ TOP
Výběr v OSP 361-0377/06 OdpH Odpadové hospodářství 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština PZ TOP
Výběr v OSP 361-0351/12 OZP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština PZ TOP

Prověřuje znalosti z předmětů Provoz energetických strojů a předmětů z PV bloku předmětů obsahujícího Odpadové hospodářství, Ochrana životního prostředí, Alternativní a obnovitelné zdroje energie, Ekologie průmyslových podniků

Povinně volitelné předměty bez ověření SZZ pro TOP (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 361-0314/09 PME Provozní měření v energetice 3 KlZap 12 h/s+5 h/s 4 čeština TOP
Výběr v OSP 361-0358/11 VyuZd Využití energetických zdrojů 3 ZaZk 15 h/s+2 h/s 4 čeština TOP
Výběr v OSP 361-0330/05 JE Základy jaderné energetiky 3 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština TOP

Student si volí min. 1 předmět

Povinné předměty (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8310/01 FYI Fyzika I 1 KlZap 0+8 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 345-0349/02 KM Konstrukční materiály 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 310-2111/02 MI Matematika I 1 ZaZk 13 h/s+4 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 342-3312/01 PDaL Průmyslová doprava a logistika 1 KlZap 8 h/s+0 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 352-0340/01 TV Technické výpočty 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 361-0381/05 ZEP Základy energetických procesů 1 Za 13 h/s+0 3 čeština PZ
Výběr v OSP 310-2110/02 ZM Základy matematiky 1 Za 8 h/s+0 2 čeština ZT
Výběr v OSP 347-0302/03 ZS Základy strojnictví 1 ZaZk 6 h/s+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 345-0350/04 ZTSv Základy technologie svařování 1 KlZap 6 h/s+3 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 310-2113/02 KG Konstruktivní geometrie 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 310-2112/02 MII Matematika II 1 ZaZk 11 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 340-0356/02 PDaÚS Provoz, diagnostika a údržba strojů 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 330-0301/03 STAT Statika 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 352-0324/01 TP Technické prezentace 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 330-0308/03 VZM Vlastnosti a zkoušení materiálu 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština PZ
Výběr v OSP 330-0302/03 DYN1 Dynamika I 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 340-0355/01 GS Grafické systémy 2 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 310-2121/02 MIII Matematika III 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 338-0301/01 MeTek Mechanika tekutin 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 330-0305/03 PaP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 346-3002/01 StrMet Strojírenská metrologie 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 354-0303/03 CAD I CAD I 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 347-0304/01 ČSII Části a mechanismy strojů 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 6 čeština PZ
Výběr v OSP 480-8320/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 361-0311/05 PES Provoz energetických strojů 2 ZaZk 15 h/s+2 h/s 4 čeština ZT PEZ, TOP
Výběr v OSP 346-3001/01 TechO Technologie obrábění 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 352-0301/02 ZA Základy automatizace 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 420-8321/02 E I Elektrotechnika I 3 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 361-0306/05 RočPr Ročníkový projekt 3 KlZap 10 h/s+4 h/s 3 čeština PZ
Výběr v OSP 361-0378/01 BP Bakalářský projekt 3 KlZap 0+22 h/s 14 čeština PZ
Výběr v OSP 361-0344/09 EPP Ekologie průmyslových podniků 3 ZaZk 7 h/s+2 h/s 5 čeština PZ TOP
Výběr v OSP 310-2130/02 NM Numerická matematika 3 KlZap 11 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 361-0315/07 PE Průmyslová energetika 3 ZaZk 6 h/s+5 h/s 5 čeština PZ PEZ

Společenské předměty (povinně volitelný typu B)Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 345-0304/02 ZMng Základy managementu 1 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0206/02 DVTS Dějiny vědy a techniky ve strojírenství KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/24 FIL Filozofie KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0301/01 CH Chemie KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/24 Polit Politologie KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0501/23 PSYCH-1 Psychologie I. KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/24 sociologie Sociologie KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0479/19 ZP Základy práva KlZap 10 h/s+0 2 čeština

Student si volí povinně jeden předmět ve 2. semestru a jeden předmět ve 3. semestru

Volitelné 2. semestr (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 310-2114/01 RzMI Repetitorium z matematiky I 1 Za 0 h/s+28 h/s 1 čeština

Volitelné 3. semestr (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 330-0322/03 MATC MathCad 2 KlZap 0+10 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 310-2123/01 RzKG Repetitorium z konstruktivní geometrie 2 Za 0+14 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 310-2120/01 RzMII Repetitorium z matematiky II 2 Za 0 h/s+6 h/s 1 čeština

Volitelné 4. semestr (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 340-0337/01 GS II Grafické systémy II 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 310-2122/01 RzMIII Repetitorium z Matematiky III 2 Za 0 h/s+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 345-0321/04 TTaMI Transfer technologií a management inovací 2 KlZap 0+8 h/s 2 čeština

Jazyk 2. semestr (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2171/01 Ac/I-FSK Jazyk anglický c/I pro FS (komb. st.) 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2371/01 Nc/I-FSK Jazyk německý c/I pro FS (komb. st.) 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2571/01 Rc/I-FSK Jazyk ruský c/I pro FS (komb. st.) 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

Student si volí jeden z nabízených předmětů.

Jazyk 3. semestr (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2172/01 Ac/II-FSK Jazyk anglický c/II pro FS (komb. st.) 2 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2372/01 Nc/II-FSK Jazyk německý c/II pro FS (komb. st.) 2 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2572/01 Rc/II-FSK Jazyk ruský c/II pro FS (komb. st.) 2 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

Student si volí jeden z nabízených předmětů, přednostně ten, který navazuje na předchozí semestr.

Jazyk 5. semestr (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2173/01 Ac/III-FS Jazyk anglický c/III pro FS (komb. st.) 3 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2373/01 Nc/III-FSK Jazyk německý c/III pro FS (komb. st.) 3 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2573/01 Rc/III-FSK Jazyk ruský c/III pro FS (komb. st.) 3 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

Student si volí jeden z nabízených předmětů, přednostně ten, který navazuje na 3. semestr.

Jazyk 6. semestr (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2174/01 Ac/IV-FSK Jazyk anglický c/IV pro FS (komb. st.) 3 ZaZk 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2374/01 Nc/IV-FSK Jazyk německý c/IV pro FS (komb. st.) 3 ZaZk 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2574/01 Rc/IV-FSK Jazyk ruský c/IV pro FS (komb. st.) 3 ZaZk 0 h/s+8 h/s 2 čeština

Student si volí jeden z nabízených předmětů, přednostně ten, který navazuje na předchozí semestr.