Studijní plán – FS / B0715A040001 / - / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programB0715A040001 – Dopravní systémy a technika
FakultaFakulta strojníSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8310/01 FYI Fyzika I 1 KlZap 0+8 h/s 2 čeština ZT
Výběr v OSP 345-0349/02 KM Konstrukční materiály 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2111/02 MI Matematika I 1 ZaZk 13 h/s+4 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 342-3312/01 PDaL Průmyslová doprava a logistika 1 KlZap 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 352-0340/01 TV Technické výpočty 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 361-0381/01 ZEP Základy energetických procesů 1 Za 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 310-2110/02 ZM Základy matematiky 1 Za 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 347-0302/03 ZS Základy strojnictví 1 ZaZk 6 h/s+16 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 345-0350/04 ZTSv Základy technologie svařování 1 KlZap 6 h/s+3 h/s 3 čeština ZT

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 310-2113/02 KG Konstruktivní geometrie 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2112/02 MII Matematika II 1 ZaZk 11 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 340-0356/02 PDaÚS Provoz, diagnostika a údržba strojů 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0301/03 STAT Statika 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 346-3001/01 TechO Technologie obrábění 1 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 330-0308/03 VZM Vlastnosti a zkoušení materiálu 1 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0103/24 FIL Filozofie 1 KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 617-0301/01 CH Chemie 1 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 711-0211/02 IDTP Industriální dědictví a technické památky 1 KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-2171/01 Ac/I-FSK Jazyk anglický c/I pro FS (komb. st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2371/01 Nc/I-FSK Jazyk německý c/I pro FS (komb. st.) 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2571/01 Rc/I-FSK Jazyk ruský c/I pro FS (komb. st.) 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0303/24 Polit Politologie 1 KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0501/23 PSYCH-1 Psychologie I. 1 KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0605/24 sociologie Sociologie 1 KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0479/19 ZP Základy práva 1 KlZap 10 h/s+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 310-2114/01 RzMI Repetitorium z matematiky I 1 Za 0+6 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 330-0302/03 DYN1 Dynamika I 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 310-2121/02 MIII Matematika III 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 338-0301/04 MeTek Mechanika tekutin 2 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 330-0305/03 PaP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 čeština ZT
Výběr v OSP 342-3344/01 TaMD1 Teorie a modelování dopravy 1 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština PZ TDS
Výběr v OSP 342-0306/04 ZD Základy dopravy 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2172/01 Ac/II-FSK Jazyk anglický c/II pro FS (komb. st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2372/01 Nc/II-FSK Jazyk německý c/II pro FS (komb. st.) 2 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2572/01 Rc/II-FSK Jazyk ruský c/II pro FS (komb. st.) 2 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 330-0322/03 MATC MathCad 2 KlZap 0+10 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 310-2123/01 RzKG Repetitorium z konstruktivní geometrie 2 Za 0+13 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 310-2120/01 RzMII Repetitorium z matematiky II 2 Za 0 h/s+6 h/s 1 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 354-0303/04 CAD I CAD I 2 KlZap 6 h/s+6 h/s 5 čeština PZ
Výběr v OSP 347-0304/01 ČSII Části a mechanismy strojů 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 6 čeština PZ
Výběr v OSP 480-8320/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 342-3310/02 MPV Mechanika pohybu vozidel 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština PZ TDT
Výběr v OSP 342-3328/01 SDS1 Spolehlivost dopravních systémů 1 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština PZ TDT
Výběr v OSP 361-0301/07 Termo Termomechanika 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština ZT
Výběr v OSP 342-3329/04 ZEaE Základy elektrotechniky a elektroniky 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 340-0337/01 GS II Grafické systémy II 2 KlZap 8 h/s+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 310-2122/01 RzMIII Repetitorium z Matematiky III 2 Za 0 h/s+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 345-0321/04 TTaMI Transfer technologií a management inovací 2 KlZap 0+8 h/s 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 342-0396/04 PDP Provoz dopravních prostředků 3 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-3304/02 PSaT Přepravní systémy a technologie 3 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština PZ TDS
Výběr v OSP 342-3345/01 RP Ročníkový projekt 3 KlZap 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 342-3314/02 SKV Stavba kolejových vozidel 3 ZaZk 10 h/s+8 h/s 4 čeština PZ TDT
Výběr v OSP 342-3313/03 SSV Stavba silničních vozidel 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština PZ TDT
Výběr v OSP 342-3346/01 TaRSaMD Technologie a řízení silniční a městské dopravy 3 ZaZk 10 h/s+8 h/s 4 čeština PZ TDS
Výběr v OSP 342-3347/02 TaRZD Technologie a řízení železniční dopravy 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština PZ TDS
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2173/01 Ac/III-FS Jazyk anglický c/III pro FS (komb. st.) 3 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2373/01 Nc/III-FSK Jazyk německý c/III pro FS (komb. st.) 3 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2573/01 Rc/III-FSK Jazyk ruský c/III pro FS (komb. st.) 3 Za 0 h/s+8 h/s 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 342-3349/01 BP Bakalářský projekt 3 KlZap 0 h/s+12 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 342-3348/01 EaMvD Ekonomika a management v dopravě 1 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 5 čeština PZ TDS
Výběr v OSP 342-3315/02 MJDS Management jakosti dopravních systémů 3 KlZap 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 310-2130/02 NM Numerická matematika 3 KlZap 11 h/s+0 4 čeština ZT
Výběr v OSP 342-0331/02 SMDP Spalovací motory dopravních prostředků 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2174/01 Ac/IV-FSK Jazyk anglický c/IV pro FS (komb. st.) 3 ZaZk 0 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2374/01 Nc/IV-FSK Jazyk německý c/IV pro FS (komb. st.) 3 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2574/01 Rc/IV-FSK Jazyk ruský c/IV pro FS (komb. st.) 3 ZaZk 0 h/s+8 h/s 2 čeština