Studijní plán – FEI / N0716A060001 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN0716A060001 – Automobilové elektronické systémy
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Automobilová elektronika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-8753/01 AE2 Automobilová elektronika II 1 ZaZk 3+3 6 čeština PZ AEL
Výběr v OSP 430-4120/01 MPAS Mikropočítače v automobilových systémech 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ AEL
Výběr v OSP 430-8754/01 DTV Diagnostika a testování vozidel 2 ZaZk 3+3 6 čeština PZ AEL
Výběr v OSP 430-4201/01 KZPE Konstrukce zařízení průmyslové elektroniky 2 ZaZk 3+2 6 čeština ZT AEL

Softwarové prostředky v automotive (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4130/01 VSAP Vývoj systémů v automobilovém průmyslu 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ SPA
Výběr v OSP 460-4129/01 ZODA Zpracování obrazových dat v automobilech 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ SPA
Výběr v OSP 460-4077/01 TSK Testování a softwarová kvalita 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ SPA
Výběr v OSP 460-4133/01 AJ Autonomní jízda 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ SPA
Výběr v OSP 460-4134/01 MPBAS Metody počítačové bezpečnosti automobilových systémů 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ SPA

Povinné předměty (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština ZT
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 čeština ZT
Výběr v OSP 460-4082/01 PS Počítačové systémy 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 460-4076/01 INP Inženýrství požadavků 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 460-4131/01 OSAJ Optické systémy pro autonomní jízdu 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ
Výběr v OSP 450-4097/01 POSRČ Programování v operačních systémech reálného času 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ
Výběr v OSP 460-4132/01 ŘKAS Řízení kvality AS 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ
Výběr v OSP 430-4121/01 SPAS Semestrální projekt AS 1 Za 0+0 2 čeština PZ
Výběr v OSP 430-4220/01 DPAS1 Diplomový projekt AS 1 2 Za 0+2 10 čeština PZ
Výběr v OSP 430-4221/01 DPAS2 Diplomový projekt AS 2 2 Za 0+2 21 čeština PZ
Výběr v OSP 460-4049/02 PM Projektové řízení 2 KlZap 3+0 3 čeština PZ
Výběr v OSP 460-4105/01 UKM Údržba software a konfigurační management 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ

Povinně volitelné předměty (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-4123/01 STES Simulace a testování elektronických systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 430-4124/01 VEAS2 Výkonová elektronika automobilových systémů II 1 ZaZk 2+2 4 čeština

Volitelné odborné předměty (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 430-4106/01 MŘS2 Mikropočítačové řídicí systémy II 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-4102/01 PPA Prostředky průmyslové automatizace 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 450-4049/03 AUI Aplikovaná umělá inteligence 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 430-4101/01 ČMT2 Číslicová a mikroprocesorová technika II ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 430-4205/01 KPM Konstrukce polovodičových měničů ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 430-4102/01 ŘEVM Řídicí elektronika výkonových měničů ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 430-4206/01 SPMV Servopohony malých výkonů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 430-4207/01 SP Signálové procesory ZaZk 2+2 4 čeština

Volitelné předměty, cizí jazyk (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3101/02 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3104/01 APŘ Angličtina pro projektové řízení Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/02 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3102/02 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 čeština

• Předmět Úvod do anglické obchodní a technické korespondence si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
• Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapisují na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity Katedry jazyků.
Studenti si mohou předmět zapsat během studia na FEI (Bc+Nmgr) pouze jednou. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat Katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyta, následují studenti navazujícího magisterského studia. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na Katedře jazyků.
• Předměty Firemní angličtina 1 a 2. si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
• Pokud si student zapíše předměty Firemní angličtina 1 a 2 a zároveň předmět z nabídky konverzace, budou se mu do 120 kreditů započítávat buď kredity z Firemní angličtiny 1 a 2 nebo z konverzace.

Volitelné předměty TV (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština