Studijní plán – FMT / N0413A270002 / S02 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN0413A270002 – Management kvality a řízení průmyslových systémů
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializaceS02 – Ekonomika a management v průmyslu
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
MKR - Management kvality a řízení průmyslových systémů (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 638-3008/03 AIŘ Aplikovaná informatika a řízení 1 ZaZk 3+2 6 čeština PZ MKR
Výběr v OSP MEPP 634-3016/01 MEPP Manažerská ekonomika průmyslového podniku 1 ZaZk 3+3 6 čeština PZ MKR
Výběr v OSP MEPP 634-3016/02 MEPP Manažerská ekonomika průmyslového podniku 1 ZaZk 3+3 6 angličtina PZ MKR
Výběr v OSP PSMK 639-3017/01 PSMK Pokročilé systémy managementu kvality 1 ZaZk 3+2 6 čeština PZ MKR
Výběr v OSP PSMK 639-3017/02 PSMK Pokročilé systémy managementu kvality 1 ZaZk 3+2 6 angličtina PZ MKR
Výběr v OSP 634-3017/01 PT Průmyslové technologie 1 ZaZk 3+2 5 čeština ZT MKR

Studente zkontroluj, zda za ročník máš navoleno minimálně 60 kreditů (za semestr 30 kreditů) . V případě že nikoliv, tak je potřeba vybrat další předmět do požadovaného počtu kreditů .

volitelná tělesná výchova (volitelný odborný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-3401/01 TVM1NA Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3400/01 ZVKM1N Zimní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-3444/01 LVKM1N Letní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-3402/01 TVM1NB Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3601/01 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3500/01 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-3602/01 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

EPP - Ekonomika průmyslového podniku (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 634-3019/01 FUPP II Finanční účetnictví průmyslového podniku II 1 ZaZk 2+3 6 čeština PZ EPP
Výběr v OSP 634-3018/01 PC Podnikový controlling 1 ZaZk 2+3 5 čeština PZ EPP
Výběr v OSP ED 634-3020/01 ED Ekonomická diagnostika 2 ZaZk 2+3 5 čeština PZ EPP
Výběr v OSP ED 634-4000/01 ED Ekonomická diagnostika 2 ZaZk 2+3 5 angličtina PZ EPP

PM - Průmyslový management (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 634-3006/02 EMR II Exaktní metody rozhodování II 1 ZaZk 3+3 6 čeština PZ PM
Výběr v OSP 634-3003/03 SM Strategický management 1 ZaZk 2+3 5 čeština PZ PM
Výběr v OSP 639-3016/03 MPZK Metody plánování a zlepšování kvality 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ PM
Výběr v OSP 639-3019/01 CM Řízení změn 2 ZaZk 3+2 5 čeština PZ PM

Ekonomika - specializované mimo SZZ (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 638-3021/03 DS I Diplomový seminář I 2 Za 0+4 5 čeština PZ
Výběr v OSP IKT 638-3018/01 IKT Informační a komunikační technologie 2 ZaZk 2+3 5 čeština PZ
Výběr v OSP IKT 638-3018/02 IKT Informační a komunikační technologie 2 ZaZk 2+3 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 638-3010/03 MUI Metody umělé inteligence 2 ZaZk 3+2 6 čeština PZ
Výběr v OSP 711-3407/03 OaPP Obchodní a pracovní právo 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 638-3022/03 DS2 Diplomový seminář II 2 Za 0+6 20 čeština PZ

Studente/studentko zkontroluj, zda za ročník máš navoleno minimálně 60 kreditů (za semestr 30 kreditů) . V případě že nikoliv, tak je potřeba vybrat další předmět do požadovaného počtu kreditů.

Jazyky (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3113/01 TA I Technická angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština

Student si volí jeden jazyk.

odborný předmět - 1. ročník (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 5Min. předmětů: 1
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-8603/01 TEV Technologie elektrotechnické výroby 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 633-3012/03 TMS Tváření materiálu a slévárenství 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-3011/03 VNK Výroba neželezných kovů 1 ZaZk 3+2 5 čeština

Student si volí jeden předmět.

odborný předmět - 2. ročník (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 5Min. předmětů: 1
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 638-3019/01 MLS Modelování logistických systémů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-3018/01 KM Řízení znalostí 2 ZaZk 2+2 5 čeština

Student si volí jeden předmět.

Ekonomika - specializované mimo SZZ -1.r. (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 639-3002/04 EM Ekonometrie 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ
Výběr v OSP 638-3020/03 DP Diplomové praktikum 1 Za 0+3 3 čeština PZ