Studijní plán – FMT / N0715A270002 / S01 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN0715A270002 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializaceS01 – Progresivní technické materiály
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
Předměty společné části SZZ (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3001/03 FPn Fázové přeměny 1 ZaZk 3+3 7 čeština ZT SPO
Výběr v OSP EK FM 636-3003/03 FyzMet Fyzikální metalurgie 1 ZaZk 3+2 6 čeština ZT SPO
Výběr v OSP EK FM 636-3003/04 FyzMet Fyzikální metalurgie 1 ZaZk 3+2 6 angličtina ZT SPO
Výběr v OSP EK PM 637-3001/03 PM Prášková metalurgie 1 ZaZk 3+2 6 čeština PZ SPO
Výběr v OSP EK PM 637-3001/04 PM Prášková metalurgie 1 ZaZk 3+2 6 angličtina PZ SPO
Výběr v OSP EK PR 637-3002/03 PgM Progresivní materiály 2 ZaZk 3+3 6 čeština PZ SPO
Výběr v OSP EK PR 637-3002/04 PgM Progresivní materiály 2 ZaZk 3+3 6 angličtina PZ SPO

Společné pov. předměty (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 637-3004/03 PSMMI Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství 1 ZaZk 2+3 6 čeština PZ
Výběr v OSP 636-3012/04 DS I n Diplomový seminář I 2 Za 0+4 5 čeština PZ
Výběr v OSP 636-3017/03 DS II n Diplomový seminář II 2 Za 0+6 20 čeština PZ
Výběr v OSP 634-3001/03 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 2+2 5 čeština

Studente/studentko zkontroluj, zda za ročník máš navoleno minimálně 60 kreditů (za semestr 30 kreditů) . V případě že nikoliv, tak je potřeba vybrat další předmět do požadovaného počtu kreditů.

Progresivní materiály I (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3002/03 FPLn Fyzika pevných látek 1 ZaZk 3+3 6 čeština ZT PRI
Výběr v OSP 636-3004/03 DPMn Degradační procesy materiálů 1 ZaZk 3+3 6 čeština ZT PRI
Výběr v OSP 636-3010/03 PIn Povrchové inženýrství 2 ZaZk 3+2 5 čeština PZ PRI
Výběr v OSP EK ST 636-3011/03 SFAn Strukturně fázová analýza 2 ZaZk 3+3 6 čeština PZ PRI
Výběr v OSP EK ST 636-3011/04 SFAn Strukturně fázová analýza 2 ZaZk 3+3 6 angličtina PZ PRI

Povinně volitelný (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 18Min. předmětů: 4
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3006/03 MNTAn Materiály pro náročné technické aplikace 1 ZaZk 3+2 5 čeština V
Výběr v OSP 636-3007/03 MSPPMn Modelování a simulace procesů poškození materiálů 1 ZaZk 3+2 5 čeština V
Výběr v OSP 636-3009/03 MMTZn Moderní metody tepelného zpracování 1 ZaZk 3+2 5 čeština V
Výběr v OSP 636-3008/03 SZMn Speciální zkušební metody 1 ZaZk 3+2 5 čeština V
Výběr v OSP 636-3013/03 DKCaJRSn Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí. 2 ZaZk 2+2 4 čeština V
Výběr v OSP 636-3022/01 KOPK Koroze a ochrana proti korozi 2 ZaZk 2+2 4 čeština V
Výběr v OSP 636-3016/03 MSPn Materiály pro speciální použití 2 ZaZk 2+2 4 čeština V
Výběr v OSP 636-3014/03 NavMatn Návrh materiálu 2 ZaZk 2+2 4 čeština V
Výběr v OSP 636-3015/03 SMOn Spojování materiálů a obrábění 2 ZaZk 2+2 4 čeština V

Student si volí v 1. ročníku 2 předměty (10 kreditů) .
Student si volí v 2. ročníku 2 předměty (8 kreditů)
Student si volí z absolvovaných předmětů 1 předmět k SZZ.

Progresivní materiály povinné (povinný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3005/03 LMn Lomová mechanika 1 ZaZk 3+2 6 čeština ZT
Výběr v OSP 636-3018/05 UECn Úvod do expertizní činnosti 2 ZaZk 2+3 5 čeština PZ

Studente/studentko zkontroluj, zda za ročník máš navoleno minimálně 60 kreditů (za semestr 30 kreditů) . V případě že nikoliv, tak je potřeba vybrat další předmět do požadovaného počtu kreditů.

PV B Cizí jazyky (povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 1
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3113/01 TA I Technická angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština

Volitelné předměty z nabídky univerzity (volitelný odborný)
ZLEkv.KódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3033/01 MKEZ Materiály v konvenčních energetických zařízeních 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 636-3020/01 OMAP Ocelové materiály pro automobilový průmysl 1 Zk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-3019/03 TechMat Technické materiály 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0199/05 EOMV Etické otázky moderní vědy 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0517/03 KomK Komunikační kompetence 1 Za 0+2 2 čeština

Ve specializaci Progresivní technické materiály si studenti volí volitelné předměty z nabídky celé univerzity s min. dotací 2, resp. 3 kredity (podle toho, jaký předmět cizího jazyka absolvují) v 1. semestru, dále si volí volitelné předměty z nabídky celé univerzity s min. dotací 2 kredity ve 2. semestru.

Studenti mají možnost vybrat si jakýkoliv předmět z nabídky celé univerzity.
Doporučujeme studentům vybrat jeden předmět z nabídky odborných volitelných předmětů.