Studijní plán – FMT / N0715A270005 / - / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2020/2021Studijní programN0715A270005 – Progresivní technické materiály
FakultaFakulta materiálově-technologickáSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3001/04 FPn Fázové přeměny 1 ZaZk 3+3 7 angličtina ZT TEO
Výběr v OSP 636-3003/04 FyzMet Fyzikální metalurgie 1 ZaZk 3+2 6 angličtina ZT TEO
Výběr v OSP 636-3002/04 FPLn Fyzika pevných látek 1 ZaZk 3+3 6 angličtina ZT TEO
Výběr v OSP 637-3001/04 PM Prášková metalurgie 1 ZaZk 3+2 6 angličtina PZ
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3019/04 TechMat Technické materiály 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 635-3031/02 TPPP Tepelné procesy v průmyslových pecích 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 9360-0197/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 9360-0191/02 VKCH Vybrané kapitoly z chemie 1 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0199/06 EOMV Etické otázky moderní vědy 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0517/04 KomK Komunikační kompetence 1 Za 0+2 2 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3004/04 DPMn Degradační procesy materiálů 1 ZaZk 3+3 6 angličtina ZT TEO
Výběr v OSP 636-3005/04 LMn Lomová mechanika 1 ZaZk 3+2 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 637-3004/04 PSMMI Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství 1 ZaZk 2+3 6 angličtina PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3006/04 MNTAn Materiály pro náročné technické aplikace 1 ZaZk 3+2 5 angličtina VSZ
Výběr v OSP 636-3007/04 MSPPMn Modelování a simulace procesů poškození materiálů 1 ZaZk 3+2 5 angličtina VSZ
Výběr v OSP 636-3009/04 MMTZn Moderní metody tepelného zpracování 1 ZaZk 3+2 5 angličtina VSZ
Výběr v OSP 636-3008/04 SZMn Speciální zkušební metody 1 ZaZk 3+2 5 angličtina VSZ
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0199/06 EOMV Etické otázky moderní vědy 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0517/04 KomK Komunikační kompetence 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 618-3002/04 TVSŽ Technologie výroby surového železa 1 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 633-3022/01 VÚM Válcování a úpravy materiálu 1 ZaZk 3+3 6 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3012/05 DS I n Diplomový seminář I 2 Za 0+4 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 636-3010/04 PIn Povrchové inženýrství 2 ZaZk 3+2 5 angličtina PZ APL
Výběr v OSP 637-3002/04 PgM Progresivní materiály 2 ZaZk 3+3 6 angličtina PZ
Výběr v OSP 636-3011/04 SFAn Strukturně fázová analýza 2 ZaZk 3+3 6 angličtina PZ APL
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3013/04 DKCaJRSn Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí. 2 ZaZk 2+2 4 angličtina VSZ
Výběr v OSP 636-3016/04 MSPn Materiály pro speciální použití 2 ZaZk 2+2 4 angličtina VSZ
Výběr v OSP 636-3015/04 SMOn Spojování materiálů a obrábění 2 ZaZk 2+2 4 angličtina VSZ

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 636-3017/04 DS II n Diplomový seminář II 2 Za 0+6 20 angličtina PZ
Výběr v OSP 634-3001/05 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 636-3018/06 UECn Úvod do expertizní činnosti 2 ZaZk 2+3 5 angličtina PZ