Studijní plán – FMT / N2109 / 2109T038 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109T038 – Moderní metalurgické technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Moderní metalurgické technologie (NMS) (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-3011/01 DipSe1 Diplomový seminář I 2 Za 0+4 7 čeština
Výběr v OSP 639-3016/01 MPZK Metody plánování a zlepšování kvality 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 618-3012/01 DipSe2 Diplomový seminář II 2 Za 0+6 13 čeština
Výběr v OSP 634-3001/01 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 2+2 5 čeština

V 2R - Moderní metalurgické technologie (NMS) (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3601/01 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3500/01 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-3602/01 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

PV 2R - Moderní metalurgické technologie (NMS) (povinně volitelný)Min. kreditů: 30Min. předmětů: 5
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-3027/01 DŘO Diagnostika kvality odlitků 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3006/01 LiaKrO Lití a krystalizace oceli 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3007/01 MaVMP Modelování a vizualizace metalurgických procesů 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 633-3007/01 ModTP Modelování tvářecích procesů 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 633-3006/01 PlaMa Plasticita materiálu 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-3008/01 PTT Progresivní technologie tváření 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 618-3005/01 SekMet Sekundární metalurgie 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3025/01 SOO Slévárenství ocelových odlitků 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3026/01 TKO Technologičnost konstrukce odlitků. 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3008/01 ČaUVO Čistota a užitné vlastnosti oceli 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-3010/01 iSWt Inženýrský SW ve tváření 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3029/01 PPTO Počítačová podpora lití a tuhnutí odlitků 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3009/01 PMNSMP Pokročilé metody numerických simulací metalurgických procesů 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 618-3028/01 SMVO Speciální metody výroby odlitků 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-3009/01 UMPT Úpravy materiálu po tváření 2 ZaZk 3+2 6 čeština