Studijní plán – FMT / N3923 / 3911T033 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN3923 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T033 – Recyklace materiálů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Recyklace materiálů (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-3031/01 Bt Biotechnologie 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 637-3035/01 DiS I Diplomový seminář I 2 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 637-3033/01 EMR Elektrotechnické materiály a recyklace 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-2007/01 MIA Metody instrumentální analýzy 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-3002/01 PgM Progresivní materiály 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 637-3036/01 DiS II Diplomový seminář II 2 Za 0+15 20 čeština
Výběr v OSP 637-3013/01 KŽP Kovy a životní prostředí 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 634-3001/01 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 2+2 5 čeština

V 2R - Recyklace materiálů (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3601/01 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3500/01 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-3602/01 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

PV 2R - Recyklace materiálů (povinně volitelný)Min. kreditů: 3Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-3000/01 KPO Koroze a protikorozní ochrana 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 616-2001/02 NsO Nakládání s odpady 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 637-2035/01 NžK Neželezné kovy 2 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 639-3006/04 DOE Plánování experimentů 2 ZaZk 2+1 4 čeština