Studijní plán – FMT / N3909 / 2805T019 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN3909 – Procesní inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2805T019 – Chemické a environmentální inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Chemické a environmentální inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-3007/01 DS I Diplomový seminář I 2 KlZap 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 619-3008/01 DS Disperzní systémy 2 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 617-3003/01 EACHT Environmentální aspekty chemických technologií 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-3005/01 PAM Pokročilé analytické metody 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 619-3010/01 DS II Diplomový seminář II 2 KlZap 0+10 20 čeština
Výběr v OSP 634-3001/01 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 2+2 5 čeština

V 2R - Chemické a environmentální inženýrství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3601/01 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3500/01 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-3602/01 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

PV 2R - Chemické a environmentální inženýrství (povinně volitelný)Min. kreditů: 11Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-3005/01 GIT Geoinformační technologie pro životní prostředí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 616-3006/01 IPaHV Integrovaná prevence a hodnocení vlivu na životní prostředí 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-3006/01 MCHTP Modelování chemicko-technologických procesů 2 KlZap 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 619-3009/01 RI Reaktorové inženýrství 2 ZaZk 3+3 7 čeština