Studijní plán – FMT / N2109 / 2109T038 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109T038 – Moderní metalurgické technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-3011/01 DipSe1 Diplomový seminář I 2 Za 0+12 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 639-3016/01 MPZK Metody plánování a zlepšování kvality 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-3027/01 DŘO Diagnostika kvality odlitků 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-3006/01 LiaKrO Lití a krystalizace oceli 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-3007/01 MaVMP Modelování a vizualizace metalurgických procesů 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 633-3007/01 ModTP Modelování tvářecích procesů 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 633-3006/01 PlaMa Plasticita materiálu 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 633-3008/01 PTT Progresivní technologie tváření 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 618-3005/01 SekMet Sekundární metalurgie 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-3025/01 SOO Slévárenství ocelových odlitků 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-3026/01 TKO Technologičnost konstrukce odlitků. 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-3012/01 DipSe2 Diplomový seminář II 2 Za 0+16 h/s 13 čeština
Výběr v OSP 634-3001/01 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-3008/01 ČaUVO Čistota a užitné vlastnosti oceli 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 633-3010/01 iSWt Inženýrský SW ve tváření 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 618-3029/01 PPTO Počítačová podpora lití a tuhnutí odlitků 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-3009/01 PMNSMP Pokročilé metody numerických simulací metalurgických procesů 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-3028/01 SMVO Speciální metody výroby odlitků 2 ZaZk 12 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 633-3009/01 UMPT Úpravy materiálu po tváření 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština