Studijní plán – FEI / B0714A060017 / - / - / B / K / Ostrava / en

Akademický rok2020/2021Studijní programB0714A060017 – Biomedicínská technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 angličtina
Výběr v OSP 470-2110/06 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2013/04 SSB Snímače a senzory v biomedicíně 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina PZ MZB
Výběr v OSP 420-2016/05 TOI Teorie obvodů I 1 KlZap 8 h/s+6 h/s 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 440-2103/04 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 2 h/s+8 h/s 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 480-2400/02 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0 h/s+14 h/s 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 470-2101/02 ZMA Základy matematiky 1 Za 0 h/s+8 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 450-2075/02 ZVZaNIS Základy veřejného zdravotnictví a nemocniční informační systémy 1 KlZap 0+16 h/s 4 angličtina PZ MZB

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2084/02 AOT Anatomie a odborná terminologie 1 ZaZk 0+12 h/s 3 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2018/04 EM Elektrická měření 1 KlZap 0+18 h/s 6 angličtina ZT TvZ
Výběr v OSP 430-2201/06 EL Elektronika 1 KlZap 3 h/s+18 h/s 6 angličtina ZT TvZ
Výběr v OSP 712-0145/02 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 1 Za 0+8 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 470-2201/03 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 420-2017/04 TOII Teorie obvodů II 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2079/02 ZAP Základy algoritmizace a programování 1 KlZap 0+21 h/s 5 angličtina ZT
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2056/02 ITPeH Inteligentní systémy a technologie pro eHealth 1 ZaZk 0+16 h/s 4 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-2410/02 FYI Fyzika I 2 ZaZk 0+18 h/s 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2085/02 FPF Fyziologie a patologická fyziologie 2 ZaZk 0+12 h/s 3 angličtina ZT
Výběr v OSP 712-0146/02 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 450-2067/02 LPT 1 Lékařská přístrojová technika 1 2 ZaZk 0+16 h/s 4 angličtina PZ MZB
Výběr v OSP 470-2111/06 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2002/04 MaS Matlab a simulace 2 KlZap 2 h/s+10 h/s 3 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-2087/02 PAT Patologie 2 Zk 8 h/s+0 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2076/02 TEP Technika elektronických přístrojů 2 ZaZk 0+21 h/s 5 angličtina PZ TvZ
Výběr v OSP 450-2083/02 TTOD Tvorba technické a odborné dokumentace 2 KlZap 0+8 h/s 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2086/02 ZKPaEvL Základy komunikace, psychologie a etiky v medicíně 2 Za 8 h/s+0 2 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-2480/02 BIFY Biofyzika 2 KlZap 0 h/s+12 h/s 3 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-2065/02 BCH Biochemie 2 KlZap 0+8 h/s 2 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-2017/04 BTE Biotelemetrie 2 KlZap 0 h/s+16 h/s 4 angličtina PZ
Výběr v OSP 712-0147/02 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 2 Za 0+8 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 450-2068/02 LPT 2 Lékařská přístrojová technika 2 2 ZaZk 0+16 h/s 4 angličtina PZ MZB
Výběr v OSP 450-2105/02 MEP Měření na elektronických přístrojích 2 ZaZk 0+16 h/s 4 angličtina PZ TvZ
Výběr v OSP 450-2088/02 PPaMK První pomoc a medicína katastrof 2 Za 8 h/s+0 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2009/06 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 angličtina ZT TvZ
Výběr v OSP 450-2043/02 SŘPDP Souvislá řízená praxe - diagnostické přístroje 2 Za 0+50 h/s 3 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-2045/02 SŘPLP Souvislá řízená praxe - laboratorní přístroje 2 Za 0+20 h/s 2 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-2044/02 SŘPTP Souvislá řízená praxe - terapeutické přístroje 2 Za 0+30 h/s 2 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-2082/02 VBI Virtuální bioinstrumentace 2 ZaZk 0+16 h/s 4 angličtina PZ
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2080/02 PIRMS Prostředky implementace řídicích a monitorovacích systémů 2 KlZap 0+16 h/s 4 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2020/04 BS1 Bakalářský seminář 1 3 Za 0+12 h/s 8 angličtina PZ
Výběr v OSP 712-0148/02 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň (BME) - (komb.st.) 3 ZaZk 0+8 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 450-2078/02 NKLPT Návrh a konstrukce lékařské přístrojové techniky 3 ZaZk 0+12 h/s 3 angličtina PZ TvZ
Výběr v OSP 410-2204/04 VUEE Výroba a užití elektrické energie 3 KlZap 10 h/s+4 h/s 6 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2089/02 VMPTO Vyšetřovací metody a přístrojová technika v očním lékařství 3 Za 0+8 h/s 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 711-0479/34 ZP Základy práva 3 Za 10 h/s+0 2 angličtina
Výběr v OSP 470-2404/02 ZS Základy statistiky 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2069/02 ZTL Zobrazovací technika v lékařství 3 ZaZk 16 h/s+0 4 angličtina PZ MZB
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2020/03 PEO Praktika z elektronických obvodů 3 KlZap 0 h/s+16 h/s 4 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2021/02 BS2 Bakalářský seminář 2 3 Za 0+42 h/s 8 angličtina PZ
Výběr v OSP 450-2074/02 BZT Bezpečnost zdravotnických technologií 3 KlZap 12 h/s+0 2 angličtina ZT MZB
Výběr v OSP 450-2091/02 HaE Hygiena a epidemiologie 3 Za 8 h/s+0 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2066/02 LMZT Legislativa a management zdravotnické techniky 3 ZaZk 10 h/s+0 2 angličtina PZ MZB
Výběr v OSP 450-2090/02 RDaRTP Radiodiagnostické a radioterapeutické přístroje 3 KlZap 0+8 h/s 2 angličtina ZT
Výběr v OSP 450-2070/02 SZT Speciální zdravotnická technika 3 KlZap 0+16 h/s 4 angličtina PZ MZB