Studijní plán – USP / B3942 / 3942R001 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programB3942 – Nanotechnologie
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor3942R001 – Nanotechnologie
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0203/03 DVT Dějiny vědy a techniky 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 430-8721/01 ELN Elektronika 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 480-2032/01 FYII Fyzika II – elektřina, magnetismus, elektromagnetické pole 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 480-2031/01 LCFI Laboratorní cvičení z Fyziky I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 9360-0121/01 LOCH Laboratorní cvičení z organické chemie 2 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 470-8722/01 MA2NT Matematická analýza II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 9360-0120/02 CHII Organická a makromolekulární chemie 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 480-2030/01 PZED Počítačové zpracování experimentálních dat 2 KlZap 1+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2243/01 Ab/III-USP Jazyk anglický b/III pro USP (mírně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2247/01 Ac/III-USP Jazyk anglický c/III pro USP (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2847/01 Fc/III Jazyk francouzský c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2447/01 Nc/III-USP Jazyk německý c/III pro USP (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2647/01 Rc/III-USP Jazyk ruský c/III pro USP (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2747/01 Šc/III Jazyk španělský c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0122/02 CH-AN Analytická chemie 2 Zk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 9360-0127/01 FIII Fyzika III - optika 2 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 480-8140/01 FIV Fyzika IV – atomová a jaderná fyzika 2 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 9360-0123/01 LACH Laboratorní cvičení z analytické chemie 2 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 480-2088/01 LCFII Laboratorní cvičení z Fyziky II 2 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 9360-0124/01 Nano II Nanotechnologie II - metody přípravy nanočástic 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 9360-0125/02 SMK Systém managementu kvality v laboratořích 2 Za 1+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2244/01 Ab/IV-USP Jazyk anglický b/IV pro USP (mírně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2248/01 Ac/IV-USP Jazyk anglický c/IV pro USP (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2848/01 Fc/IV Jazyk francouzský c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2448/01 Nc/IV-USP Jazyk německý c/IV pro USP (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2648/01 Rc/IV-USP Jazyk ruský c/IV pro USP (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2748/01 Šc/IV Jazyk španělský c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0131/02 EMAN Experimentální metody a nástroje pro nanotechnologie I - chemické 3 Zk 3+0 6 čeština
Výběr v OSP 9360-0132/02 LPEM Laboratorní cvičení z experimentálních metod studia nanomateriálů I 3 KlZap 0+4 3 čeština
Výběr v OSP 480-2090/01 LCFIII Laboratorní cvičení z Fyziky III a IV 3 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 9360-0130/01 KFCH Úvod do kvantové fyziky a chemie 3 ZaZk 3+1 6 čeština
Výběr v OSP 352-0301/02 ZA Základy automatizace 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8675/01 LCBPI Laboratorní cvičení k bakalářské práci I 3 Za 0+5 4 čeština
Výběr v OSP 9360-0135/01 LP I Laboratorní cvičení k bakalářské práci I 3 Za 0+5 4 čeština
Výběr v OSP 9360-0134/01 NNM Nanomateriály na bázi přírodních materiálů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 9360-0500/01 TV Tenké vrstvy 3 ZaZk 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0138/01 EMNN II Experimentální metody a nástroje pro nanotechnologie II - fyzikální 3 ZaZk 3+1 6 čeština
Výběr v OSP 480-8671/01 FCHPL Fyzika a chemie pevných látek 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 480-4401/04 TSF Termodynamika a statistická fyzika 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8677/01 LCBPII Laboratorní cvičení k bakalářské práci II 3 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 9360-0136/01 LP II Laboratorní cvičení k bakalářské práci II 3 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 9360-0133/01 OE Odborná exkurze 3 Za 0 d+2 d 2 čeština