Studijní plán – USP / B3942 / 3942R001 / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2020/2021Studijní programB3942 – Nanotechnologie
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor3942R001 – Nanotechnologie
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P 2R - Nanotechnologie AJ (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0203/17 DVT Dějiny vědy a techniky 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 430-8721/02 ELN Elektronika 2 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 480-2032/02 FYII Fyzika II – elektřina, magnetismus, elektromagnetické pole 2 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 480-2031/02 LCFI Laboratorní cvičení z Fyziky I 2 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 9360-0121/03 LOCH Laboratorní cvičení z organické chemie 2 KlZap 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 470-8722/01 MA2NT Matematická analýza II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 9360-0120/04 CHII Organická a makromolekulární chemie 2 ZaZk 3+1 4 angličtina
Výběr v OSP 480-2030/02 PZED Počítačové zpracování experimentálních dat 2 KlZap 1+2 3 angličtina
Výběr v OSP 9360-0122/04 CH-AN Analytická chemie 2 Zk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 9360-0127/02 FIII Fyzika III - optika 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 480-8140/02 FIV Fyzika IV – atomová a jaderná fyzika 2 ZaZk 1+1 2 angličtina
Výběr v OSP 9360-0123/03 LACH Laboratorní cvičení z analytické chemie 2 KlZap 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 480-2088/02 LCFII Laboratorní cvičení z Fyziky II 2 KlZap 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 9360-0124/02 Nano II Nanotechnologie II - metody přípravy nanočástic 2 ZaZk 3+1 5 angličtina
Výběr v OSP 9360-0125/04 SMK Systém managementu kvality v laboratořích 2 Za 1+0 2 angličtina

P 3R - Nanotechnologie AJ (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9360-0131/04 EMAN Experimentální metody a nástroje pro nanotechnologie I - chemické 3 Zk 3+0 6 čeština
Výběr v OSP 9360-0132/03 LPEM Laboratorní cvičení z experimentálních metod studia nanomateriálů I 3 KlZap 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 480-2090/02 LCFIII Laboratorní cvičení z Fyziky III a IV 3 KlZap 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 9360-0130/03 KFCH Úvod do kvantové fyziky a chemie 3 ZaZk 3+1 6 angličtina
Výběr v OSP 352-0301/04 ZA Základy automatizace 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 9360-0138/03 EMNN II Experimentální metody a nástroje pro nanotechnologie II - fyzikální 3 ZaZk 3+1 6 angličtina
Výběr v OSP 480-8671/02 FCHPL Fyzika a chemie pevných látek 3 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 480-4401/05 TSF Termodynamika a statistická fyzika 3 ZaZk 2+2 6 angličtina

PV 2R - Nanotechnologie AJ - CJ (povinně volitelný)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 2
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2243/02 Ab/III-USP Jazyk anglický b/III pro USP (mírně pokročilí) 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2247/02 Ac/III-USP Jazyk anglický c/III pro USP (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2847/01 Fc/III Jazyk francouzský c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2447/01 Nc/III-USP Jazyk německý c/III pro USP (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2647/01 Rc/III-USP Jazyk ruský c/III pro USP (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2747/01 Šc/III Jazyk španělský c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2244/02 Ab/IV-USP Jazyk anglický b/IV pro USP (mírně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2248/02 Ac/IV-USP Jazyk anglický c/IV pro USP (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2848/01 Fc/IV Jazyk francouzský c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2448/01 Nc/IV-USP Jazyk německý c/IV pro USP (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2648/01 Rc/IV-USP Jazyk ruský c/IV pro USP (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2748/01 Šc/IV Jazyk španělský c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština

PV 3R - Nanotechnologie AJ (povinně volitelný)Min. kreditů: 20Min. předmětů: 4
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8675/02 LCBPI Laboratorní cvičení k bakalářské práci I 3 Za 0+5 4 angličtina
Výběr v OSP 9360-0135/03 LP I Laboratorní cvičení k bakalářské práci I 3 Za 0+5 4 angličtina
Výběr v OSP 9360-0134/02 NNM Nanomateriály na bázi přírodních materiálů 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 9360-0500/02 TV Tenké vrstvy 3 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 480-8677/02 LCBPII Laboratorní cvičení k bakalářské práci II 3 Za 0+10 10 angličtina
Výběr v OSP 9360-0136/03 LP II Laboratorní cvičení k bakalářské práci II 3 Za 0+10 10 angličtina
Výběr v OSP 9360-0133/03 OE Odborná exkurze 3 Za 0 d+2 d 2 angličtina