Study plan – EKF / B6202 / 6210R004 / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2020/2021Study programmeB6202 – Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6210R004 – European Integration
Type of studyBachelorSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P-BC-3-EUR-P (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 120-0321/01 BC SEM A Bachelor Seminar A 3 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 120-0343/01 PPEU Doing Business in the EU 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0312/01 PrEU EU Law for Economists A 3 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 120-0310/06 RPEU EU Regional Policy 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 120-0332/06 GMO Globalization and International Organizations 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0334/02 SVSCR a EU Systems of Public Administration in the Czech Republic and EU 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0322/01 BC SEM B Bachelor Seminar B 3 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 120-0323/01 BP Bachelor Thesis 3 Cr 0+15 15 Czech
PSP selection 120-0344/09 HPVZ Economic Policy of Selected Countries 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0313/03 PrEU B EU Law for Economists B 3 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 120-0353/03 PDM EU A EU Project and Grant Management A 3 CrEx 2+2 5 Czech

P-BC-3-EUR-PV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3. year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 712-2901/01 CNa/I Chinese Language a/I 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 120-0510/04 EURP EU Regional Policy 3 CrEx 2+2 5 English
PSP selection 154-0360/04 ZFT Fundamentals of Financial Markets 3 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 156-0302/02 ETP Labour Market economics 3 Ex 3+0 3 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 118-0315/05 REGPOLCR Regional Policy of the Czech Republic 3 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 120-0360/01 OBP Student Professional Training 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 151-0351/03 AEI Analysis of Economic Information 3 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 119-0301/10 OP Business Law 3 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 712-2902/01 CNa/II Chinese Language a/II 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 151-0353/01 ADBP Data analysis for bachelor's thesis 3 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 114-0309/02 ERZ Developing Countries Economics 3 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0345/04 ER A Economic Development A 3 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0308/02 DSH History of World Economy 3 Cr 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3. year B 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 117-0040/01 DE Tax Evidence 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0326/01 IE Institutional Economics Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 712-0185/01 AOK/I Professional English Conversation I - European Integration Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 120-0356/01 ODP Professional experience Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 120-0901/01 OPZ Student Professional Training Abroad Cr 0+10 10 Czech
PSP selection 712-0186/01 AOK/II Professional English Conversation II - European Integration Cr 0+2 2 Czech

Předmět 120510/04 EU Regional Policy představuje alternativní volbu POVINNÉHO PŘEDMĚTU 120310/06 Regionální politika EU.

Předměty 114326/01 Institucionální ekonomie, 712185/01 Anglická odborná konverzace I a 712186/01 Anglická odborná konverzace II jsou nabízeny ve více ročnících.

Odborná praxe probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin. Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus.
Předměty 120-0356/01 Odborná praxe a 120901/01 Odborná praxe v zahraničí jsou nabízeny ve více semestrech.
Předmět 120360/01 Oborová praxe je nabízen ve více semestrech, daný předmět lze v daném ročníku zvolit pouze jednou.

Cizí jazyk anglický je povinný cizí jazyk pro oboru EUROSPRÁVA, studenti volí povinně v 1. nebo ve 2. ročníku.

P-BC-2. Jazyk 3.ročník ZS Zkouška (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0279/01 A2a/III-E English Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0282/01 A2b/III-EF English Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0079/01 F2a/III-E French Language 2a/IIII for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0098/01 F2b/III-E French Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0479/01 N2a/III-E German Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0482/01 N2b/III-E German Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0679/01 R2a/III-E Russian Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0682/01 R2b/III-E Russian Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0879/01 Š2a/III-E Spanish Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0882/01 Š2b/III-E Spanish Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech