Study plan – EKF / B6208 / 6202R049 / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2020/2021Study programmeB6208 - Economics and Management
FacultyFaculty of EconomicsField of study6202R049 - Accounting and Taxes
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P-BC-3-ÚaD-P (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 117-0036/01 UDIP Accounting and Taxes of an Individual Entrepreneur 3 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 117-0037/01 UNNO Accounting of non-governmental non-profit organizations 3 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 117-0315/01 BSA Bachelor Seminar A 3 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 119-0347/03 EKr Economic Criminality 3 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 117-0347/03 MUA Management Accounting A 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 117-0318/04 OP Professional Practice – Accounting and Taxes 3 Cr 0+3 4 Czech
PSP selection 117-0346/03 ÚKS Accounting of Capital Companies 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 117-0316/01 bs Bachelor Seminar B 3 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 117-0317/02 bp Bachelor Thesis 3 Cr 0+0 15 Czech
PSP selection 151-0353/01 ADBP Data analysis for bachelor's thesis 3 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 117-0348/01 NDA Indirect Taxes A 3 CrEx 2+2 5 Czech

P-BC-3-ÚaD-PV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 119-0320/05 OP v praxi Business Law in Practise 3 Cr 4+1 5 Czech
PSP selection 712-2901/01 CNa/I Chinese Language a/I 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 120-0330/06 EU European Union 3 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 154-0360/04 ZFT Fundamentals of Financial Markets 3 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 117-0378/01 OP Professional Practice 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 155-0341/03 ZPD Business Document Processing on PC 3 Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 712-2902/01 CNa/II Chinese Language a/II 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3.year B 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 152-0309/11 MSP-P Small and Medium-sized Enterprises 3 Cr 1+2 4 Czech
PSP selection 117-0039/01 ICT Use of ICT in accounting 3 Cr 0+3 4 Czech

Předmět 116-0337/01 Komunikace a integrace OZP je nabízen ve více ročnících.
Odborná praxe probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin.

P-BC-2. Jazyk 3.ročník ZS Zkouška (Choice-compulsory)Min. kreditů: 1Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0279/01 A2a/III-E English Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0282/01 A2b/III-EF English Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0079/01 F2a/III-E French Language 2a/IIII for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0098/01 F2b/III-E French Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0479/01 N2a/III-E German Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0482/01 N2b/III-E German Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0679/01 R2a/III-E Russian Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0682/01 R2b/III-E Russian Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0879/01 Š2a/III-E Spanish Language 2a/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 712-0882/01 Š2b/III-E Spanish Language 2b/III for EkF (3) 3 Cr 0+2 1 Czech