Study plan – HGF / B2735XXX0001 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2020/2021Study programmeB2735XXX0001 - Mineral Economics
FacultyFaculty of Mining and GeologySpecialization -
Type of studyBachelor
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
Hornictví (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 542-0322/07 HPBP Mining Legislation and Safety Regulations 1 CrEx 2+2 5 Czech ZT DL
PSP selection 542-0202/14 DL Deposits Mining 2 CrEx 2+2 5 Czech PZ DL
PSP selection 542-0433/07 ZÚNS Principles of Mineral Raw Materials Preparation 2 GC 2+1 4 Czech PZ DL

Ekonomika a management (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 545-0147/01 ISP Managerial systems in raw material indurstry 1 CrEx 2+2 5 Czech PZ EMS
PSP selection 545-0146/01 MVS The use of raw materials economics 1 CrEx 3+2 6 Czech ZT EMS
PSP selection 545-0155/01 MSP Management in Raw Material Industry 3 CrEx 4+2 7 Czech PZ EMS
PSP selection 545-0158/02 PSP Forecasting in raw materials industry 3 CrEx 2+1 4 Czech PZ EMS

Suroviny (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 546-0307/07 UVH Introduction to Water Management 2 GC 2+1 3 Czech PZ SZ
PSP selection 545-0183/01 ZSP Essential of Minerals Economics 3 CrEx 2+2 5 Czech PZ SZ
PSP selection 545-0156/01 TNS Raw Materials Market 3 CrEx 2+2 5 Czech PZ SZ

Povinné předměty 1. -3 ročník (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 230-0400/01 ZM Basics of Mathematics 1 GC 0+2 2 Czech ZT
PSP selection 545-0144/01 PP Computer practical 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 541-0029/28 G Geology 1 CrEx 3+3 7 Czech ZT
PSP selection 545-0126/05 SysPr Systems of presentation and distribution of information 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 545-0153/01 TES Theory of economics systems 1 CrEx 3+2 6 Czech ZT
PSP selection 545-0170/01 VT Computing 1 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 230-0404/01 MI Mathematics I 1 CrEx 2+2 5 Czech ZT
PSP selection 541-0054/03 LNVZ Mineral Deposits and Reserve Estimation 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 545-0185/01 01 Raw Materials Industry 1 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 480-8510/03 BF Bachelor Physics 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 545-0151/01 MSP Marketing in Raw Materials Industry 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 230-0405/01 MII Mathematics II 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 545-0184/01 PES Projecting of Economics Systems 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 545-0154/01 ASSP Applied statistics in mineral resources and mining industry 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 545-0171/01 REP Reporting 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 545-0162/01 AVTI Computing Applications I 3 GC 1+2 3 Czech
PSP selection 542-0003/04 EDL Excursions at mines and quarries 3 Cr 2 D+0 1 Czech
PSP selection 545-0174/01 ŘMT Material Flow Management in Raw Materials Industry 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 545-0204/07 SemBcP Bachelor Work Seminar 3 Cr 0+2 10 Czech
PSP selection 545-0172/01 FM Financial Mathematic 3 GC 1+2 4 Czech
PSP selection 545-0157/01 AVTII Information Technology Application II 3 GC 1+2 3 Czech
PSP selection 546-0446/04 RaRKraj Landscape Reclamation and Regeneration 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 545-0161/03 WMT Web and mobile technologies 3 GC 1+2 4 Czech

Tělesná výchova (Choice-compulsory type B)Min. kreditů: 2Min. předmětů: 2
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 713-0012/01 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 713-0013/01 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 Czech

Student si volí z nabídky sportů Katedry tělesné výchovy podle kapacity a časových dispozic.

Povinně volitelné předměty 2 ročník zimní semestr (Choice-compulsory type B)Min. kreditů: 5Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 546-0831/02 UP Land Management 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 711-0433/02 PvHP Law in economic profession 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 545-0152/01 MPS Modeling of Industrial Systems 2 CrEx 2+2 5 Czech

Povinně volitelné předměty 2 ročník letní semestr (Choice-compulsory type B)Min. kreditů: 10Min. předmětů: 2
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 545-0148/01 FŘTP Financial Management 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 546-0339/07 ÚdOH Introduction to Waste Management 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 544-0062/08 MKn Maps and Cadastre of Real Estates 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 542-0046/01 PPV Projekt and Production Planning 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 711-0423/09 Sss State Administration and Self-Government 2 CrEx 2+2 5 Czech

Povinně volitelné předměty 3. ročník (Choice-compulsory type B)Min. kreditů: 4Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 545-0071/01 PPP Business and business project 3 GC 1+2 4 Czech
PSP selection 541-0274/08 SJV Raw-materials and their Utilization 3 GC 2+1 4 Czech

Cizí jazyky (Choice-compulsory type B)Min. kreditů: 8Min. předmětů: 4
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 712-2185/03 Ac/I-HGF English Language c/I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2845/01 Fc/I French Language c/I (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2385/03 Nc/I-HGF German Language c/I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2585/02 Rc/I-HGF Russian Language c/I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2785/02 Šc/I-HGF Spanish Language c/I for HGF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2186/03 Ac/II-HGF English Language c/II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2846/01 Fc/II French Language c/II (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2386/03 Nc/II-HGF German Language c/II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2586/02 Rc/II-HGF Russian Language c/II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2786/02 Šc/II-HGF Spanish Language c/II for HGF (intermediate) 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2187/03 Ac/III-HGF English Language c/III 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2847/01 Fc/III French Language c/III (intermediate) 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2387/03 Nc/III-HGF German Language c/III 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2587/02 Rc/III-HGF Russian Language c/III 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2787/02 Šc/IIIHGF Spanish Language c/III for HGF (intermediate) 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2188/03 Ac/IV-HGF English Language c/IV 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2848/01 Fc/IV French Language c/IV (intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2388/03 Nc/IV-HGF German Language c/IV 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2588/02 Rc/IV-HGF Russian Language c/IV 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2788/02 Šc/IV-HGF Spanish Language c/IV for HGF (intermediate) 2 CrEx 0+2 2 Czech

Student si vybere jeden cizí jazyk pro celé své studium. V každém semestru proto volí jazyk určený pro daný semestr.

Výcvikové kurzy (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguagePZSZZ
PSP selection 713-0117/01 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0118/01 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0221/01 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0222/01 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech