Studijní plán – EKF / N6202 / 6202T055 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T055 – Veřejná ekonomika a správa
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P-N-2-VES-P (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0304/07 BaKT Bankovnictví a kapitálové trhy 2 Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0329/01 DS A Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 156-0303/04 ETP A Ekonomie trhu práce A 2 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 153-0364/02 EPB Ekonomika a politika bydlení 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0337/01 EOBaVP Ekonomika obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0327/01 EVZK Ekonomika vzdělání a kultury 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0321/07 MRO Management regionů a obcí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 153-0345/02 VFB Veřejné finance B 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 153-0331/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+0 20 čeština
Výběr v OSP 153-0330/01 DS B Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština

P-N-2-VES-PV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0360/01 ADDP Analýza dat pro diplomové práce 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 117-0321/08 AU Audit v účetnictví 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 153-0367/01 eGO eGoverment 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0333/02 EŘP Ekonomika a řízení podniku 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-2901/01 CNa/I Jazyk čínský a/I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 153-0362/01 OPB Odborná praxe B 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 118-0343/03 Regmark Regionální a městský marketing 2 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 118-0501/06 REGEC-EBS Regionální ekonomie 2 Za 2+1 5 angličtina
Výběr v OSP 114-0316/04 SIE Seminář z institucionální ekonomie 2 Za 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 151-0350/01 AČŘ Analýza časových řad 2 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 117-0045/01 DMP Daně, mzdy a pojistné 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-2902/01 CNa/II Jazyk čínský a/II 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

Předměty 114502/04 Mikroekonomie B a 114503/04 Makroekonomie B představují alternativní volbu POVINNÝCH předmětů 114302/05 Mikroekonomie B a 114303/04 Makroekonomie B v angličtině.

Student si může stejný PV předmět zvolit právě jednou.
Předměty 118501/06 Regional Economics a 120537/05 EU Cohesion Policy jsou předměty vyučováné v anglickém jazyce.
Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus. Předmět je nabízen ve více semestrech.

Odborná praxe B probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin.

Předmět Obchodní jednání a společenský protokol není vhodný pro studenty s individuálním studijním plánem (ISP).