Study plan – EKF / N6202 / 6202T055 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2020/2021Study programmeN6202 – Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6202T055 – Public Economics and Administration
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P-N-2-VES-P (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0304/07 BaKT Banking and Capital Markets 2 Cr 3+0 3 Czech
PSP selection 153-0329/01 DS A Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 153-0337/01 EOBaVP Economics of Defence, Security and Public Order 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0327/01 EVZK Economics of Education and Culture 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 153-0364/02 EPB Housing Economics and Policy 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0303/04 ETP A Labour Market Economics A 2 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 118-0321/07 MRO Management of Municipalities and Regions 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0345/02 VFB Public Finance B 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0330/01 DS B Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 153-0331/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech

P-N-2-VES-PV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 117-0321/08 AU Audit in accounting 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2. master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 152-0333/02 EŘP Business Administration and Company Management 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 712-2901/01 CNa/I Chinese Language a/I 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 151-0360/01 ADDP Data analysis for diploma thesis 2 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 153-0367/01 eGO eGovernment 2 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 118-0343/03 Regmark Regional and City Marketing 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 118-0501/06 REGEC-EBS Regional Economics 2 Cr 2+1 5 English
PSP selection 114-0316/04 SIE Seminar: Institutional Economics 2 Cr 0+3 4 Czech
PSP selection 153-0362/01 OPB Specialized practice B 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-2902/01 CNa/II Chinese Language a/II 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 117-0045/01 DMP Taxes, salaries and insurance 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 151-0350/01 AČŘ Time Series Analysis 2 Cr 1+2 4 Czech

Předměty 114502/04 Mikroekonomie B a 114503/04 Makroekonomie B představují alternativní volbu POVINNÝCH předmětů 114302/05 Mikroekonomie B a 114303/04 Makroekonomie B v angličtině.

Student si může stejný PV předmět zvolit právě jednou.
Předměty 118501/06 Regional Economics a 120537/05 EU Cohesion Policy jsou předměty vyučováné v anglickém jazyce.
Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus. Předmět je nabízen ve více semestrech.

Odborná praxe B probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin.

Předmět Obchodní jednání a společenský protokol není vhodný pro studenty s individuálním studijním plánem (ISP).