Studijní plán – FEI / N0612A140004 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN0612A140004 - Informační a komunikační bezpečnost
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace -
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
SZZ-N-IKB (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4071/01 MAD I Metody analýzy dat I 1 KlZap 2+2 4 čeština PZ IKB
Výběr v OSP 440-4221/01 MKZO Multimediální komunikace a zabezpečení obsahu 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ IKB
Výběr v OSP 460-4046/02 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ IKB
Výběr v OSP 460-4122/03 POU Počítačová obrana a útok 1 ZaZk 2+2 6 čeština PZ IKB
Výběr v OSP 440-8402/01 KYK Kyberkriminalita 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ IKB
Výběr v OSP 460-4054/06 PVBPS Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů 2 ZaZk 2+2 6 čeština ZT IKB

SZZ-N-IKT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4094/01 IT Internetové technologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština PZ IKT
Výběr v OSP 440-4123/01 VPBK Vybrané problémy bezpečnosti komunikací 1 ZaZk 2+2 4 čeština ZT IKT
Výběr v OSP 460-4111/01 MS Mobilní systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ IKT
Výběr v OSP 460-4124/01 BPSDC Bezpečnost počítačových sítí datových center a cloudových služeb 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ IKT

N-IKB (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4405/01 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 3+3 6 čeština PZ
Výběr v OSP 460-4112/03 PVOS Programování v operačních systémech 1 KlZap 2+2 6 čeština PZ
Výběr v OSP 460-4083/03 SOJ Strojově orientované jazyky 1 ZaZk 2+2 6 čeština PZ
Výběr v OSP 460-4095/03 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+1 10 čeština PZ
Výběr v OSP 460-4096/03 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+4 20 čeština PZ

Pro 1. ročník:
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Zvolený předmět z jiného studijního plánu schvaluje garant oboru a student si musí podat písemnou žádost na oborovou katedru.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP mohou studenti získat na oborové katedře. Oborovou katedrou je katedra informatiky.

Pro 2. ročník:
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují volitelné předměty pouze nabídky pro druhý ročník.
• Zvolený předmět z jiného studijního plánu schvaluje garant oboru a student si musí podat písemnou žádost na oborovou katedru.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující magisterské studium a odevzdal diplomovou práci.
Součástí státní závěrečné zkoušky je:
- Obhajoba diplomové práce.
- Zkouška z povinného předmětu Informační a komunikační technologie.
- Zkouška z povinného předmětu Informační komunikační bezpečnost.

N-IKB (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-4086/01 BIA Biologicky inspirované algoritmy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-4213/01 MoS Modelování sítí 1 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 460-4082/01 PS Počítačové systémy 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-4214/01 PKS II Praktikum komunikačních sítí II 1 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 440-8401/01 PICT Právo v ICT 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 460-4081/01 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 440-4217/01 EZS Elektronické zabezpečovací systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4072/01 MAD II Metody analýzy dat II 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4087/01 NAVY Nekonvenční algoritmy a výpočty 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4113/01 SUS Správa unixových systémů 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4085/01 TPS Technologie počítačových sítí 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 470-4202/01 AvTK Algebra v teorii kódování 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4123/01 BZO Bezpečnost ve zpracování obrazu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4135/01 FA Forenzní analýza 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 460-4099/01 MAD III Metody analýzy dat III 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-4220/01 PST Pokročilé síťové technologie 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 440-4208/01 TKZ Telekomunikační koncová zařízení 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4109/01 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 20 h/s+20 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4122/01 KOD Kódování 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-4205/01 KKZI Kvantové komunikace a zpracování informace 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4067/01 SBS Senzory pro bezpečnostní systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-4069/01 PVaT2 Popularizace vědy a techniky 2 Za 0+2 2 čeština

Předmět Popularizace vědy a techniky 1 může být zájemcům zapsán na oborové katedře až po dohodě s garantem předmětu.

N-TV (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1.roč.navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1.roč.navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2.roč.navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

Katedra tělesné výchovy dále nabízí studentům všech ročníků možnost absolvování volitelného předmětu Tělesná výchova a účasti na jednotýdenních zimních a letních výcvikových kurzech. Bližší informace přímo na katedře tělesné výchovy a sportu.

N-CJ (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-3101/02 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3104/01 APŘ Angličtina pro projektové řízení Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/02 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3102/02 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 čeština

Z předmětů Úvod do anglické obchodní a technické korespondence, Popularizace vědy a techniky 2, Firemní angličtina I a II a Konverzace (anglická, německá, ruská, španělská) může student získat dohromady nejvýš 4 kredity za magisterské studium.
Předmět Úvod do anglické obchodní a technické korespondence si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
Předmět Konverzace anglická, německá, ruská a španělská je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapisují na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity Katedry jazyků.
Studenti si mohou předmět zapsat během studia na FEI (Bc+Nmgr) pouze jednou. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat Katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyta, následují studenti navazujícího magisterského studia. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na Katedře jazyků.
Předměty Firemní angličtina 1 a 2. si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
Pokud si student zapíše předměty Firemní angličtina 1 a 2 a zároveň předmět z nabídky konverzace, budou se mu do 120 kreditů započítávat buď kredity z Firemní angličtiny 1 a 2 nebo z konverzace.