Studijní plán – HGF / N0724A290001 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2020/2021Studijní programN0724A290001 – Těžba nerostných surovin
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 545-0133/03 AuDL Automatizace dolů a lomů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-3007/03 CH Chemie 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0100/06 TLDL Technologie lomového dobývání ložisek 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ TDL
Výběr v OSP 230-0403/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0051/04 ZaLDaL Zajištění a likvidace dolů a lomů 1 KlZap 2+2 5 čeština PZ ZHR
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0333/03 BPPH Bezpečnostní a právní problematika hornictví 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0325/03 ŘVS Řešení větrních sítí 1 ZaZk 2+2 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0208/09 HGF Hornická geofyzika 1 ZaZk 3+1 5 čeština PZ
Výběr v OSP 542-0251/09 OP Odborná hornická praxe 1 Za 0+10 d 4 čeština
Výběr v OSP 542-0710/07 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ HG
Výběr v OSP 542-0217/06 THDL Technologie hlubinného dobývání ložisek 1 ZaZk 2+2 5 čeština PZ TDL
Výběr v OSP 542-0047/01 TCDL Terénní cvičení z dobývání ložisek 1 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 480-8530/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0052/02 DDL Doprava na dolech a lomech 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 544-0062/10 MKn Mapy a katastr nemovitostí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0303/05 MSLS Modelování a simulace lomových situací 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 541-0170/03 TPZS Technická petrografie a základy chemie silikátů 1 ZaZk 2+2 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 545-0351/11 EKMNG Ekonomika a management 2 ZaZk 2+2 5 čeština ZT
Výběr v OSP 542-0231/09 HG Hornická geomechanika 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ HG
Výběr v OSP 542-0046/01 PPV Projektování a příprava výroby 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ TDL
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0030/02 DOPDaL Dobývání v obtížných podmínkách dolů a lomů 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0326/05 kldol Klimatizace dolů 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0231/05 PS Podzemní stavitelství 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0387/03 PPaR Protizáparová prevence a represe 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0027/02 SDTP Speciální a destrukční trhací práce 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0338/03 Ú2 Úpravnictví II. 2 ZaZk 2+2 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0281/10 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ ZHR
Výběr v OSP 542-0013/03 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština
Výběr v OSP 542-0733/08 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace 2 ZaZk 2+2 5 čeština PZ ZHR
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0441/04 TÚR Technologie úpravy rud 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0439/03 TÚU Technologie úpravy uhlí 2 ZaZk 2+2 5 čeština