Studijní plán – HGF / N0724A290002 / - / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2020/2021Studijní programN0724A290002 – Těžba nerostných surovin
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
(povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0051/05 ZaLDaL Zajištění a likvidace dolů a lomů 1 KlZap 2+2 5 angličtina PZ MAR
Výběr v OSP 542-0281/11 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ MAR
Výběr v OSP 542-0733/09 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ MAR

(povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0710/08 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ MG
Výběr v OSP 542-0231/10 HG Hornická geomechanika 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ MG

(povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0100/07 TLDL Technologie lomového dobývání ložisek 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ MTD
Výběr v OSP 542-0217/07 THDL Technologie hlubinného dobývání ložisek 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ MTD
Výběr v OSP 542-0046/02 PPV Projektování a příprava výroby 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ MTD

(povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 545-0133/04 AuDL Automatizace dolů a lomů 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 617-3007/02 CH Chemie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 230-0403/03 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 541-0208/10 HGF Hornická geofyzika 1 ZaZk 3+1 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 542-0251/10 OP Odborná hornická praxe 1 Za 0+10 d 4 angličtina
Výběr v OSP 542-0047/02 TCDL Terénní cvičení z dobývání ložisek 1 Za 0+2 d 1 angličtina
Výběr v OSP 480-8530/02 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 545-0351/12 EKMNG Ekonomika a management 2 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 542-0013/04 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 angličtina

(povinně volitelný typu B)Min. kreditů: 30
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0333/04 BPPH Bezpečnostní a právní problematika hornictví 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0325/04 ŘVS Řešení větrních sítí 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0052/03 DDL Doprava na dolech a lomech 1 KlZap 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 544-0062/11 MKn Mapy a katastr nemovitostí 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0303/06 MSLS Modelování a simulace lomových situací 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 541-0170/04 TPZS Technická petrografie a základy chemie silikátů 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0030/03 DOPDaL Dobývání v obtížných podmínkách dolů a lomů 2 KlZap 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0326/06 kldol Klimatizace dolů 2 KlZap 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 224-0231/06 PS Podzemní stavitelství 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0387/04 PPaR Protizáparová prevence a represe 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0027/03 SDTP Speciální a destrukční trhací práce 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0338/04 Ú2 Úpravnictví II. 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0441/03 TÚR Technologie úpravy rud 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0439/04 TÚU Technologie úpravy uhlí 2 ZaZk 2+2 5 angličtina

V prvním ročníku je student povinnen si vybrat v zimním semestru jeden přemdět za 5 kr., a letním semestru jeden předmět za 5 Kr. nebo dva předměty za 3kr. a 2kr., aby získal 10 potřebných kreditů z celkového počtu 60 kr. za první ročník.
Ve druhém ročníku je student povinnen vybrat si 3 předměty v zimním semestru a jeden předmět v letním semestru, každý po 5 kr. aby získal 20 potřebných kreditů z celkového počtu 60 kr. za druhý ročník.