Studijní plán – HGF / B0724A290002 / - / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2020/2021Studijní programB0724A290002 – Těžba nerostných surovin
FakultaHornicko-geologická fakultaSpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 544-0004/24 G Geodézie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 542-0297/12 H Hornictví 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ DM
Výběr v OSP 542-0208/16 MHZ Mechanika hornin a zemin 1 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 541-0028/23 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 542-0290/07 PP Počítačové praktikum 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 544-0030/16 TK Technické kreslení 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 713-0012/03 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 angličtina
Výběr v OSP 230-0400/02 ZM Základy matematiky 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2185/02 Ac/I-HGF Jazyk anglický c/I 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0059/01 CL a/I-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/I 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2385/02 Nc/I-HGF Německý jazyk c/I 1 Za 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 541-0057/19 NZ Nauka o Zemi 1 ZaZk 2+0 3 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0003/05 EDL Exkurze na dolech a lomech 1 Za 2 d+0 1 angličtina
Výběr v OSP 541-0122/04 GEO Geologie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 340-0702/04 HS Hornické stroje 1 ZaZk 2+1 4 angličtina PZ OA
Výběr v OSP 542-0744/07 HGF Hydrogeologie a odvodňování lomů a dolů 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 230-0404/02 MI Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 545-0185/02 01 Surovinový průmysl 1 KlZap 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 542-0305/10 SOPL Systémy otvírky a přípravy ložisek 1 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ DM
Výběr v OSP 713-0013/03 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2186/02 Ac/II-HGF Jazyk anglický c/II 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0060/01 CLa/II-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/II 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2386/02 Nc/II-HGF Německý jazyk c/II 1 Za 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0479/34 ZP Základy práva 1 Za 0+2 2 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 480-8510/04 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 2+3 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 542-0373/21 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 544-0003/07 DM Důlní měřictví 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 230-0405/02 MII Matematika II 2 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 542-0043/04 RPDaTP Ražení důlních děl a trhací práce 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ OA
Výběr v OSP 542-0006/03 TPPD a BP Trhací práce pro povrchové dobývání a BP 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ OA
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2187/02 Ac/III-HGF Jazyk anglický c/III 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0061/01 CLa/III-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/III 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2387/02 Nc/III-HGF Německý jazyk c/III 2 Za 0+2 2 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 230-0441/03 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 2+2 5 angličtina ZT
Výběr v OSP 542-0706/05 HDL Hlubinné dobývání ložisek 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ DM
Výběr v OSP 542-0327/10 HRZ Hornická rizika a záchranářství 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ OA
Výběr v OSP 542-0251/08 OP Odborná hornická praxe 2 Za 0+15 d 6 angličtina
Výběr v OSP 544-0039/07 VP Vlivy poddolování 2 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-2188/02 Ac/IV-HGF Jazyk anglický c/IV 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0062/01 CLa/IV-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/IV 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-2388/02 Nc/IV-HGF Německý jazyk c/IV 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 542-0053/02 TCRDD Terénní cvičení z ražení důlních děl 2 Za 0+2 d 1 angličtina
Výběr v OSP 542-0009/03 TCaBP Terénní cvičení z trhacích prací a BP 2 Za 2 d+0 1 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 711-0303/36 Polit Politologie 2 Za 2+0 2 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0322/08 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 3 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ ML
Výběr v OSP 542-0050/03 PDL Povrchové dobývání ložisek 3 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ DM
Výběr v OSP 541-0021/04 TKPTVP Těžba kapalin a plynů a technologie vrtných prací 3 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 542-0337/06 Ú1 Úpravnictví I. 3 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ OA
Výběr v OSP 542-0334/03 VDPD Větrání dolů a podzemních děl 3 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ OA
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-8521/02 HE Hornická elektrotechnika 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0250/10 VTHP Výpočetní technika v hornické praxi 3 KlZap 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 548-0057/06 ZGIF Základy geoinformatiky 3 ZaZk 2+2 5 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0261/09 HŽP Hornictví a ŽP 3 ZaZk 2+2 5 angličtina PZ
Výběr v OSP 542-0329/06 MR Management rizik 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0005/03 SemBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+2 10 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný typu B
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0048/02 DÚHČ Důsledky útlumu hornické činnosti 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0079/09 HUKV Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 542-0029/03 RPSDaL Rozbory provozních situací dolů a lomů 3 KlZap 2+2 5 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 542-0710/08 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn 3 ZaZk 2+2 5 angličtina